Bingo och lotterier

Länsstyrelsen ger tillstånd till bingospel och i vissa fall till lotterier som ska bedrivas i flera kommuner inom länet. Länsstyrelsen har också tillsyn över dessa spel.

Tillstånd kan i regel endast meddelas ideella föreningar, se lotterilagen (1994:1000).

Ansökningar om lotterier som ska anordnas av förening verksam i endast en kommun prövas av kommunen. Oftast är det kommunernas fritidsförvaltningar som kan lämna upplysningar om detta.

 Koncentration av verksamhet

Från den 1 juli 2012 hanteras ärenden som rör bingo och lotterier av Länsstyrelsen Östergötlands län.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötlands län

Postadress: 581 86 Linköping
Telefon: 010-223 50 00
Fax: 013 10 13 81
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se