Pantbanker

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är Länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.


Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

Länsstyrelsen är både tillståndsgivande och tillsynsmyndighet för pantbanker med huvudkontor i länet.

Pantbanksverksamhet är en näringsverksamhet med ändamål att lämna krediter åt konsumenter mot panträtt huvudsakligen i lösöre.

För pantbanksverksamhet gäller pantbankslagen (1995:1000) och pantbanksförordningen (1995:1189).

 Koncentration av verksamhet

Från den 1 juli 2012 hanteras ärenden som rör pantbanker av Länsstyrelsen Östergötlands län.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötlands län

Postadress: 581 86 Linköping
Telefon: 010-223 50 00
Fax: 013 10 13 81
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se