Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen.

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd.

 

Använd gärna länsstyrelsernas e-tjänst för ansökan. Ansökningsblankett finns även hos polismyndigheten och Länsstyrelsen.

 Koncentration av verksamhet

Från den 1 juli 2012 hanteras ärenden som rör bevakningsföretag och väktare av Länsstyrelsen Östergötland län.

Godkännande av skyddsvakter hanteras även fortsättningsvis av Länsstyrelsen Kalmar län.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötlands län

Postadress: 581 86 Linköping
Telefon: 010-223 50 00
Fax: 013 10 13 81
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se