Näringsliv och föreningar

vägvisare

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

 

Fakta om länet

Vi har samlat alla de viktigaste länkarna till vår information som rör företagare i länet.

Information för företag och företagsamma