Rasslebygd

Rasslebygdstippen användes för industri- och hushållsavfall fram till 1976. Den beräknas innehålla 15 ton PCB från fogmassor.

Rasslebygd. Foto Länssturelsen

Tippen ligger i östra utkanten av Emmaboda samhälle inte långt från platsen för den årliga Rasslebygdsfestivalen. En arbetsgrupp med företrädare för Emmaboda kommun, Naturvårdsverket och länsstyrelsen lade 1998 fram en utredning om hur framtida spridning av PCB kan förhindras, Naturvårdsverkets rapport 4877. Huvudalternativet är en övertäckning av tippen med täta jordmassor. Kostnaden för de direkta åtgärderna anges till 20 miljoner kronor.

Under 2004 fick Emmaboda kommun tillstånd enligt miljöbalken att genomföra efterbehandling av deponerat hushållsavfall samt industriavfall förorenat av PCB vid Rasslebygds avfallsupplag.

Kontakta oss

Åsa Axheden
Telefon 010 - 233 85 74

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se