Emnabo

I Emnabo, Torsås kommun, har höga halter av bekämpningsmedel upptäckts i en enskild vattentäkt.

Provtagningsrör i Emnabo. Foto Länsstyrelsen Kalmar

I byn Emnabo i Torsås kommun har höga halter av bekämpningsmedel (MCPA och mecoprop) upptäckts i en enskild vattentäkt. Undersökningar av vattentäkten, andra brunnar och ytvatten har genomförts och provtagningen har visat på höga halter bekämpningsmedel. Utredningar i en huvudstudie har genomförts under 2003 och 2004. Utredningarnas slutsatser är att den spridning som sker gör att det i framtiden finns risk att fler brunnar får otjänligt vatten och att åtgärder bör genomföras. Den förordade åtgärden innebär en kontinuerlig pumpning och behandling av grundvattnet. 

Kontakta oss

Anders Svensson
010 - 223 85 94

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se