Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Länsstyrelsen arbetar för att de områden som innebär störst risk undersöks och åtgärdas.

 

   
   
   
   

 

Kontakta oss

 
Enhetschef
Åsa Axheden, 010-223 85 74

Handläggare
Lill Ljunggren, 010 - 223 86 06
David Lokrantz, 010 - 223 85 89
Anders Svensson, 010 - 223 85 94
Sven Andersson, 010 - 223 85 70
Tjänstledig, Karin L Jakobsson, 010 - 223 85 85

E-post till medarbetare:
fornamn.evmellanbokstav.efternamn
@lansstyrelsen.se