Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Länsstyrelsen arbetar för att de områden som innebär störst risk undersöks och åtgärdas.

​​​​​​​​​​​