Karta och Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden

Länsstyrelserna samlar information om länets eventuellt förorenade områden i en databas, kallat EBH-stödet samt presenteras i en karta.
Runt 80 000 objekt finns nu registrerade i Sverige. Innehållet är offentliga uppgifter och vill du ta del av dessa, kan du kontakta oss.

Kartmaterial

Information om var olika objekt äe belägna i länet finns i kartan här. Tryck på pilen vid Länsfakta Kalmar län, bocka i Miljö och klimat och tryck på pilen samt bocka i LST Potentiellt förorenade områden, zooma in en bit till det område du är intresserad av, så presenteras ett punktskikt.

Databasen 

I databasen finns den samlade informationen om alla eventuellt förorenade områden. Här finns information om vilken typ av verksamhet som funnits på en specifik plats, kallat objekt i databasen. Dessa objekt tilldelas ett ID-nummer, där man sedan för in den informationen som man fått fram genom identifiering och inventering. Rapporter över undersökningar och åtgärder läggs också in i databasen.  

Vill du få information ur vår databas?

Allt som finns i databasen är offentliga uppgifter som vem som helst har rätt att ta del av. Innan vi lämnar ut uppgifter gör vi dock alltid en sekretessprövning. För att vi ska kunna hjälpa dig med ett utdrag från databasen, behöver vi veta vilka fastigheter det gäller samt kommun. Kontakta någon av oss som finns i högerspalten på denna sida.  

Information till fastighetsägare

Under våren 2009 gjorde Länsstyrelsen ett utskick till i princip samtliga fastighetsägare för att informera om att deras fastighet finns med i databasen och också få informationen kvalitetssäkrad. Sedan dess görs kontinuerliga utskick med nytillkomna objekt. Då Länsstyrelsen strävar efter att ha så korrekt information som möjligt mottar vi gärna kommentarer på innehållet i databasen.