Vattenrådens dag

I Kalmar län och Smålandskustens delområde har flera vattenråd bildats och nya är på gång. När man bildar och driver ett vattenråd uppkommer många frågor. Vattenrådens dag anordnades i september 2011 för att alla som ville skulle få möjlighet att få reda på mer om vattenråd, dela med sig av kunskap och göra sin röst hörd.

Vattenrådens dag 2011, Timmernabben