LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Kommuner och ideella föreningar är välkomna att söka LOVA (lokal vattenvård)- bidrag hos Länsstyrelsen. Ansökningsperioden är varje höst: oktober - sista november.
Länsstyrelsen fattar därefter beslut omkring sista mars varje år.

Vad är LOVA?

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav som Östersjön. I syfte att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, främst genom att minska belastningen av näringsämnen, införde regeringen LOVA-bidraget 2009. Enligt förordningen om LOVA (2009:381) får stödet avse högst 50 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder, vilket innebär att sökanden måste medfinansiera projekten genom t ex egeninsats, strukturfondsmedel med mera.

Ansöknings- och slutrapporteringsblankett och mer information finns på Havs- och vattenmyndighetens webbsida. I samband med slutrapportering av LOVA-projekt ska även information om respektive delåtgärd redovisas i en särskild Excel-mall, vilken kan laddas ner här.

Vem kan söka LOVA?

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om medel för lokala vattenvårdsprojekt hos Länsstyrelsen.

Sammanställning av länsstyrelsens beslut till lokala vattenvårdsprojekt.

I tabellerna nedan finns en sammanställning av alla pågående LOVA projekt samt nya projekt som beviljats bidrag sedan starten 2009.

Beviljade LOVA-projekt 2017 Kalmar län.xls

Beviljade LOVA-projekt 2016 Kalmar län.xls

Beviljade LOVA-projekt 2015 Kalmar län.xls

Beviljade LOVA-projekt 2014 Kalmar län.xls 

Beviljade LOVA-projekt 2009-2012 Kalmar län.xls

 

 

Ansökning

För mer information om ansökningsformalia hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens hemsida.