Skog 

Drygt 60 procent av länets yta består av skogsmark, och en rad olika skogstyper finns. En stor del av Sveriges biologiska mångfald är kopplad till skogsmiljöer, men idag är nära tvåtusen djur- och växtarter hotade eller missgynnade i våra skogar.

Lågor Norra Kvill. Foto: Henrik Karlsson/N
Foto: Henrik Karlsson/N

Miljöproblem

 

Mångfalden hotas framförallt av vår hantering av skogarna, vilken bland annat leder till att det finns för lite arealer gammal skog, att arealen lövskog och andelen lövträd i barrskogar är för liten samt att död ved i skogen är en bristvara.

Miljötillståndet i skogslandskapet - genom detta delprogram följer Länsstyrelsen förändringar i skogslandskapet med fokus på skogens naturvärden på regional nivå. Genom återkommande sammanställningar av data från Riksskogstaxeringen går det att få svar på frågeställningar som till exempel:

  • Hur mycket skog finns det?
  • Hur ser skogarnas åldersfördelning ut?
  • Hur mycket lövrik skog finns det?
  • Hur mycket grova träd finns det?
  • Hur mycket spår av hackspett finns det?
  • Hur mycket rekreationsvänlig skog finns det?

Kontakta oss

Thomas Johansson
Naturenheten
Thomas punkt M punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt M punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2238557