Kalmar läns Luftvårdsförbund

Kalmar läns luftvårdsförbund verkar för en bättre luft i Kalmar län. Ett viktigt uppdrag vi har är att informera våra medlemmar och allmänhet om luftsituationen i länet. Som medlem i förbundet bidrar man med detta. Man kan antingen vara fullt betalande medlem eller vara stödjande medlem.

logga160punkterbred.jpg

Senaste nytt!

Den regionala luftdagen blev lyckad!

Ett trettiotal personer kom och lyssnade på intressanta föredrag kring arbetet med att förbättra luftkvaliteten i länet, sjöfartens påverkan och hur marknära ozon kan påverka både människor och växtlighet negativt. Se presentationerna nedan.

2015 11 03 Kjell Larsson Luftvardsforbund.pdf

Kalmar_ozon_2015_11_03.pdf

Luftvårdsförbundet 2015-11-03 Saft AB.ppt

Presentation luftdag 2015-11-03 kalmarenergi.pptx

 

 

Rapport om konstgräs

Forskare på Arbets- och miljömedicin i Linköping har tagit fram en rapport om miljö- och hälsoeffekter av konstgräs - en kunskapsinventering.

Verksamhet

Läs mer i foldern Samarbete för god luftkvalitet i Kalmar län

Förbundet har även tagit fram en informationsbroschyr"Luften i Kalmar län".

Luftkvalitetsförordning med ändringar och föreskrifter om luftkvalitet (MKN).