Klimatanpassning

Vårt klimat håller på att förändras. Därför måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer.

Klimatet förändras. Samhället måste anpassas.

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, våra ekosystem, vår natur- och kulturmiljö och vår hälsa.  Till exempel skapar de konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur, kvaliteten på vårt dricksvatten och vårt jord- och skogsbruk. Vi får räkna med ökade påfrestningar och nya risksituationer, men också nya möjligheter.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet. Uppdraget innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete.

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar. Även om vi redan idag kraftigt skulle minska utsläppen av växthusgaser, dröjer det innan uppvärmningen av atmosfären avtar. Uppdraget att anpassa samhället till ett förändrat klimat ska därför ses som ett komplement till det arbete som bedrivs för att reducera utsläpp av växthusgaser och genomföra energieffektiviseringar.

 

Kontaktpersoner för klimatanpassning  kommunvis

 

 

Torsås kommun: Annika Persson-Åberg
Kalmar kommun: Karin Löfström
Mörbylånga kommun: Elvira Laneborg
Borgholms kommun: Helene Werthwein
Mönsterås kommun: Anneli Nielsen
Oskarshamns kommun: Oskar Roussakis
Västerviks kommun: Gun Lindberg
Högsby kommun: Anneli Nielsen
Nybro kommun: Emma Adrian
Vimmerby kommun: Arvid Lindblad
Hultsfreds kommun: Arvid Lindblad
Emmaboda kommun: Åsa Albertsson