Miljö och klimat 

Blå Jungfrun Foto:Therese Säfström
Foto: Therese Säfström

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

För företag och verksamheter med miljöpåverkan.

Nyheter

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län
Miljöenheten
391 86 Kalmar

Telefon 010 233 80 00

Fax 010 233 81 10

E-post kalmar@lansstyrelsen.se