Notarius publicus

antecknar

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar  
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Förordning (1982:327) om notarius publicus.

Förteckning över notarius publicus i Kalmar län

Kategoribeteckning: 1=ordinarie 2=biträdande 3=ersättare 4=tillfällig

Borgholm, Mörbylånga

Jur kand Claes Forsgren
c/o Ölands juridiska byrå
Strandstigen 14
386 95 Färjestaden
Telefon: 0485-487 70 (arbete)
Fax: 0485-487 70 (arbete)
Kategori: 1
Beslut: 101121
Gäller: tillsvidare

Kalmar

Jur kand Claes Forsgren
Adress och telefon: se ovan
Kategori: 1
Beslut: 2012-03-02
Gäller: tillsvidare

F Länsrättsassessor Allan Pettersson
Borgmästaregatan 2 B
392 35 Kalmar
Telefon: 0480-47 55 61
Mobil: 0706-47 95 61
Kategori: 1
Beslut: 2015-12-21
Gäller: år 2016

Nybro

Advokat Michael R:son Boberg
Nybro Advokatbyrå Advokat Boberg AB
Bangatan 8
382 40 Nybro
Tel: 0481-151 60
Kategori: 2
Beslut: 1985-06-12
Gäller: tillsvidare

Oskarshamn

Jur kand Nina Ask
Visioner Advokatbyrå AB
Box 37, Kungsgatan 5
572 30 Oskarshamn
Telefon: 0491-106 05, 0702-93 99 93
Kategori: 1
Beslut: 2015-01-12
Gäller: tillsvidare

Vimmerby

Jur kand Ingemar Jeanlo
Seglarvägen 6
593 44 Västervik
Telefon: 0490 311 22
Mobil: 070-255 24 24
Kategori: 1
Beslut: 2014-01-20
Gäller: tillsvidare

Advokat Johan Rosén
Johan Roséns Advokatbyrå AB
Box 229
598 23 Vimmerby
Telefon: 0492-108 88
Mobil: 070-322 71 86
Kategori: 2
Beslut: 2007-11-16
Gäller: tillsvidare

Västervik

Jur kand Ingemar Jeanlo
Seglarvägen 6
593 44 Västervik
Telefon: 0490 311 22
Mobil: 070-255 24 24
Kategori: 1
Beslut: 2014-01-20
Gäller: tillsvidare

Advokat Johan Rosén
Johan Roséns Advokatbyrå AB
Box 229
598 23 Vimmerby
Telefon: 0492-108 88
Mobil: 070-322 71 86
Kategori: 2
Beslut: 2007-11-16
Gäller: tillsvidare