Människa och samhälle

människor

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

 Content Editor ‭[6]‬

​Statsbidrag till verksamheter för asylsökande med.fl.

Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (§37)

Ersättning för att stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter (§37a)

 Content Editor ‭[1]‬

​Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST)

Vad är prostitution och människohandel

Civilsamhällets samarbete
ger förbättrat stöd till
utsatta för människohandel

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[3]‬

​Mellan klan och stat
Per Brinkemo

Bygga broar
Eva Ohlsson