Behörighetsutbildning 

Länsstyrelsen anordnar utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1L samt behörighetsintyg för klass 2L-medel på uppdrag av Jordbruksverket. I Kalmar län finns ca 1300 personer som har behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel.

Hardy Twin-spruta med sprutmoln

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L krävs att kunskapskraven är uppfyllda, vilket innebär att man deltagit i en fyra dagars grundkurs och dessutom blivit godkänd på det avslutande provet.

Du måste ha fyllt 18 år när Du ansöker om intyg respektive tillstånd att använda kemiska bekämpningsmedel.

Sedan några år tillbaka ingår även praktiska moment i grundutbildningen. Detta innebär att även behörighet för klass 1L erhålles i samband med kursen.

Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom deltagande i en endagars fortbildningskurs.

Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar årligen grund- och vidareutbildningskurser under februari till april månad. Antalet kurser och platser varierar år från år och anpassas efter utbildningsbehovet. 

Grundkurs 2015

Grundkursen för behörighet att använda kemiska bekämpningsmedel utomhus genomförs under fyra dagar, 31/3, 1/4, 8/4 samt 9/4.

Kurskostnad 3 800 kr exkl moms. Mat, kaffe och kurslitteratur ingår.

Läs mer och anmäl dig via vår kalender.

Vidareutbildning 2015

Kursdatum för 2015 års vidareutbildning för behörighet för användning av växtskyddsmedel.

Kurskostnad 2 000 kr exkl moms. Mat och litteratur ingår.

Anmälan görs i första hand via Jordbruksverket. Du som vill gå en fortbildningskurs får inloggningsuppgifter med posten.

Vid frågor eller om du vill ha mer information kontakta Ann-Charlotte Olsson.
Telefon: 0101-223 83 25  
E-post: ann-charlotte.olsson@lansstyrelsen.se

 

 Datum Plats Kurskod 
 2015-02-04   Metropol, Hultsfred    4700
 2015-02-10   Folkets Hus, Borgholm    4701
 2015-02-13   Kalmar lantmän, Kalmar    4702
 2015-02-18   Kalmar lantmän, Kalmar     4703
 2015-02-24   Allégården, Kastlösa    4704
 2015-02-26   Kalmar lantmän, Kalmar    4705
 2015-03-03   Gamlebygymnasiet, Gamleby     4706

 

Kontakta oss

Ann-Charlotte Olsson
Utvecklingsenheten
010-2238325