Behörighetsutbildning

Länsstyrelsen anordnar utbildningar och utfärdar användningstillstånd för växtskyddsmedel på uppdrag av Jordbruksverket. I Kalmar län finns ca 1300 personer som har behörighet att hantera växtskyddsmedel.

Hardy Twin-spruta med sprutmoln

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L krävs att kunskapskraven är uppfyllda, vilket innebär att man deltagit i en fyra dagars grundutbildning och dessutom blivit godkänd på det avslutande provet. Du måste ha fyllt 18 år när du ansöker om användningstillstånd.

Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom deltagande i en endagars vidareutbildning.

Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar årligen grund- och vidareutbildningskurser under februari till april månad. Antalet kurser och platser varierar år från år och anpassas efter utbildningsbehovet. 

Grundutbildning 2016

Grundutbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel utomhus genomförs under fyra dagar, datum för 2016 är 22-23 mars samt 30-31 mars.

Kurskostnad 4 200 kr exkl moms. Kurslitteratur, mat och kaffe ingår. Avgiften faktureras i efterhand.

Plats: Ingelstorpsgymnasiet, Kalmar

Kursen är fulltecknad.

Anmäl dig senast 10 mars till Ann-Charlotte Olsson
Telefon: 010-223 83 25  
E-post: ann-charlotte.olsson@lansstyrelsen.se

 

Vidareutbildning 2016

Kursdatum för 2016 års vidareutbildning för behörighet för användning av växtskyddsmedel.

Kurskostnad 2 200 kr exkl moms. Kurslitteratur, mat och kaffe ingår. Avgiften faktureras i efterhand.
250 kr + moms tillkommer om du väljer att skriva extrafrågor på provet för att få behörighet för användning i växthus.

Anmälan görs i första hand via Jordbruksverket. Du som vill gå en vidareutbildning har fått inloggningsuppgifter med posten. Anmälan görs senast 12 januari.

Vid frågor eller om du vill ha mer information kontakta:
Ann-Charlotte Olsson, telefon: 010-223 83 25  
E-post: ann-charlotte.olsson@lansstyrelsen.se

 

 Datum Plats Kurskod 
 2016-01-20   Metropol, Hultsfred    253
 2016-01-21   Kalmar Lantmän, Kalmar    254
 2016-01-26   Kalmar lantmän, Kalmar    255
 2016-01-27   Folkets Hus, Borgholm     258
 2016-01-28   Gamlebygymnasiet, Gamleby    259
 2016-02-02   Allégården, Kastlösa    260
 2016-02-03   Kalmar Lantmän, Kalmar

   261

 2016-02-04   Folkets Hus, Borgholm     262