Behörighetsutbildning 

Länsstyrelsen anordnar utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1L samt behörighetsintyg för klass 2L-medel på uppdrag av Jordbruksverket. I Kalmar län finns ca 1300 personer som har behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel.

Hardy Twin-spruta med sprutmoln

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L krävs att kunskapskraven är uppfyllda, vilket innebär att man deltagit i en fyra dagars grundkurs och dessutom blivit godkänd på det avslutande provet.

Du måste ha fyllt 18 år när Du ansöker om intyg respektive tillstånd att använda kemiska bekämpningsmedel.

Sedan några år tillbaka ingår även praktiska moment i grundutbildningen. Detta innebär att även behörighet för klass 1L erhålles i samband med kursen.

Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom deltagande i en endagars fortbildningskurs.

Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar årligen grund- och fortbildningskurser under februari till april månad. Antalet kurser och platser varierar år från år och anpassas efter utbildningsbehovet. 

Grundkurs 2014

Länsstyrelsen har genomfört 2014 års grundkurs.

Fortbildningskurs 2014

Länsstyrelsen har genomfört 2014 års fortbildningskurser. 

 

Kontakta oss

Peter Lindh
Utvecklingsenheten
010-2238323
Ann-Charlotte Olsson
Utvecklingsenheten
010-2238325