Behörighetsutbildning 

Länsstyrelsen anordnar utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1L samt behörighetsintyg för klass 2L-medel på uppdrag av Jordbruksverket. I Kalmar län finns ca 1300 personer som har behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel.

Hardy Twin-spruta med sprutmoln

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L krävs att kunskapskraven är uppfyllda, vilket innebär att man deltagit i en fyra dagars grundkurs och dessutom blivit godkänd på det avslutande provet.

Du måste ha fyllt 18 år när Du ansöker om intyg respektive tillstånd att använda kemiska bekämpningsmedel.

Sedan några år tillbaka ingår även praktiska moment i grundutbildningen. Detta innebär att även behörighet för klass 1L erhålles i samband med kursen.

Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom deltagande i en endagars fortbildningskurs.

Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar årligen grund- och fortbildningskurser under februari till april månad. Antalet kurser och platser varierar år från år och anpassas efter utbildningsbehovet. 

Kursanmälan till grundkurs 2014

Grundkurs anordnas i Kalmar hos Kalmar Lantmän den 2-3 april samt 8-9 april 2014 kl. 09.00 - 15.30.

Kurskostnad: 3 600 kr exkl moms. I kursavgiften ingår kurslitteratur, lunch och kaffe. Kursavgiften faktureras.
Kurskod 20683

Kursledare:  
Peter Lindh, telefon 010 - 223 83 23
Ann-Charlotte Olsson, telefon 010 - 223 83 25

För dig med lässvårigheter finns det möjlighet att få tillgång till huvudboken "Säker bekämpning" i form av en ljudbok. För att beställa ljudboken anger du detta genom att skriva ljudbok som ”övriga önskemål” vid anmälan till kursen.

Läs mer och anmäl dig via kurskalendern på vår hemsida.

Fortbildningskurs 2014

Länsstyrelsen har genomfört 2014 års fortbildningskurser. 

Under förutsättning att eventuella adressändringar kommer till vår kännedom får alla som är berörda en personlig inbjudan till kurserna. Har du inte fått någon påminnelse kan du hitta din fortbildningskurs i kurskalendern på vår hemsida.

 

Kontakta oss

Peter Lindh
Utvecklingsenheten
010-2238323
Ann-Charlotte Olsson
Utvecklingsenheten
010-2238325