Leader - ett sätt att påverka den lokala utvecklingen 

Leader är en arbetsmetod inom landsbygdsprogrammet som bygger på att offentligt, privat och ideell sektor samarbetar i ett trepartnerskap.  

EUochLeader.jpg
Leadermetoden är ett kraftfullt verktyg för att nå målsättningarna i Landsbygdsprogrammet. Programmet syftar till att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Varje Leaderområde har en egen strategi med prioriteringar och målsättningar för områdets utveckling med hjälp av Landsbygdsprogrammet 2007 till 2013.
leaderkarta3.jpg
Kalmar län har fem Leaderområden:

Leader KalmarÖland
Leader Kustlandet
Leader Astrid Lindgrens Hembygd
Leader Småland Sydost
Leader Mitt i Småland

Om Du har en idé om utveckling i det leaderområde där du bor eller verkar eller om Du vill veta mer om leaderområdena klicka på länkarna till höger.
 

Kontakta oss

Lillemor Jonsén
Telefon 010 - 223 83 20

Gunilla Gustafsson (ekonomifrågor)
Telefon 010 - 223 83 30

Leaderområden i Kalmar län

Astrid Lindgrens hembygd
www.astridlindgrenshembygd.se

Föreningen KalmarÖland landsbygd
www.kalmaroland.se

Kustlandet
www.kustlandet.com

Leader Småland Sydost
www.leadersydost.se

Mitt i Småland
www.mittismaland.se