Lokalt ledd utveckling, LLU

Lokalt ledd utveckling, LLU, använder leadermetoden för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. I leader samarbetar offentlig, privat och ideell sektor i ett trepartnerskap.
I den nya programperioden 2014–2020 kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet.

Leader logotyp

Leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras för att utveckla landsbygden. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen för att alla ska kunna leva och bo på landsbygden.

Sverige är unikt inom EU genom att leaderområdena för första gången kan arbeta med lokalt ledd utveckling i alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna på samma gång. De fyra fonderna är Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (Landsbygdsprogrammet 2014-2020), Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Fonderna har olika mål och uppbyggnad vilket skapar synergieffekter och möjligheter att arbeta mer dynamiskt med landsbygdsutveckling

Jordbruksverket har nu prioriterat 48 områden, varav Kalmar län ingår i tre av dessa, som kan gå vidare med arbetet att bilda leaderområden. Innan områdena kan bli godkända måste de göra kompletteringar av strategi, budget och finansiering samt bilda organisation. Tidigast efter sommaren 2015 fattar Jordbruksverket det slutliga beslutet om att leaderområdena kan starta.

Jordbruksverket tar över Länsstyrelsens roll och kommer att vara den myndighet som handlägger projektansökningar och utbetalningar tillsammans med respektive område. På grund av förseningar startar denna del av landsbygdsprogrammet senare än planerat. 

 

 

I Kalmar län har följande områden blivit utvalda:

Astrid Lindgrens hembygd
www.astridlindgrenshembygd.se

Kustlandet
www.kustlandet.com

SydostLeader
www.leadersydost.se