Projektstöd inom Landsbygdsprogrammet 

Bor du på landsbygden och vill utveckla din bygd tillsammans med andra? Projektstöd från Landsbygdsprogrammet kan vara ett sätt att finansiera din idé. 

Bergstigen
Bergstigen, foto: Elvira Laneborg

Du kan söka projektstöd om du vill göra investeringar som kan komma till nytta för flera.

Resultatet ska leda till en attraktiv landsbygd med möjligheter till arbete och boende.

Vem kan söka

De som kan söka projektstöd är

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting
  • Regioner
  • Föreningar
  • Andra organisationer och företag

Vad kan du söka projektstöd för?

Från september 2015 kommer du att kunna söka projektstöd för:

  • investeringar i småskalig infrastruktur
  • investeringar i service och fritid på landsbygden
  • investeringar i infrastruktur för rekreation och för turistinformation
  • utveckling av natur- och kulturmiljö

Under 2016 öppnar projektstöd för samarbete.

 

Läs mer om projektstöd på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Lillemor Jonsén
Telefon 010 - 223 83 20

Mathias H Larsson
Telefon 010 - 223 83 22

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se