Stödmöjligheter för landsbygdsutveckling

I arbetet med att utveckla landsbygden i Kalmar län vill Länsstyrelsen uppmuntra och stödja människors idéer och engagemang. Länsstyrelsen vill ta till vara varje bygds unika förutsättningar och bidra till en god utveckling i hela länet.

Cykel, Dacketrampet

Alltsedan 1950-talet har lantbruket och landsbygden genomgått stora förändringar. De ekonomiska och sociala konsekvenserna har varit stora; lantbruksföretag har lagts ned och hela familjer, och framförallt de unga, har flyttat till städerna. Det är av stor betydelse för landsbygdens utveckling att det finns möjligheter till sysselsättningar som ger inkomster. Den bofasta befolkningen är grundförutsättningen för en bättre service vilket gör det attraktivt för fler boende och företag att etablera sig i bygden. Att det finns en bofast befolkning är också förutsättningen för att utveckla olika verksamheter på landsbygden. Detta blir den positiva spiral som bidrar till att bryta negativa attityder.

Läs mer om stöd till investeringar för utveckling av landsbygden