Landsbygdsprogrammet 2014-2020

 

Du kan ansöka om företagsstöd och projektstöd i det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

Vintergäck

 

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information:

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Stöden som går att söka inom Landsbygdsprogrammet

Du kan även prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Då får du snabbt information om aktuella nyheter.

Vilka stöd är öppna för ansökan?

Alla stöd är nu öppna för ansökan. I högerspalten kan du läsa om beslutsomgångar och utlysningar.

Det är viktigt att du som söker stöd inte påbörjar ditt projekt eller din investering innan ansökan skickats in. I vissa fall krävs att du som söker har fått ett beslut om stöd och startbesked från ansvarig myndighet innan projektet eller investeringen kan påbörjas.

Ansöka via e-tjänst

Ansökan gör du via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Med den nya e-tjänsten ska det bli enklare att göra en korrekt ansökan jämfört med ansökan via vanlig blankett. Tidigast kan du få ett beslut för din ansökan under våren 2016.

Landsbygdsprogrammet

 

 

Beslutsomgångar, utlysningar eller löpande ansökningar

Länsstyrelsen i Kalmar kommer att hantera inkomna ansökningar i beslutomgångar, utlysningar eller löpande.  Varje beslutsomgång har ett sista datum för ansökan. Efter detta datum prövar Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som inkommit inom ansökningsperioden. För utlysningar kommer information om sista ansökningsdatum och övriga villkor för respektive utlysning att finnas på Länsstyrelsens hemsida.

Här kan du läsa mer om de olika stöden för landsbygdsutveckling och vilka ansökningstider som gäller för respektive stöd

Startstöd

2 ansökningsomgångar per år
Ansökningstider för 2016:
- 27 augusti 2015 - 31 augusti 2016
- 1 september 2016 - 30 november 2016 (preliminärt datum)

Miljöinvesteringar

 • Våtmarker
  2 ansökningsomgångar per år
  Ansökningstider för 2016:
  - 27 augusti 2015 - 30 april 2016
  - 1 maj 2016 - 30 november 2016 (preliminärt datum)
 • Förbättrad vattenkvalitet 
  2 ansökningsomgångar per år
  Ansökningstider för 2016:
  - 27 augusti 2015 - 30 april 2016
  - 1 maj 2016 - 30 november 2016 (preliminärt datum)
 • Engångsröjning av betesmark
  2 ansökningsomgångar per år
  Ansökningstider för 2016:
  - 27 augusti 2015 - 31 augusti 2016
  - 1 september 2016 - 30 november 2016 (preliminärt datum)
 • Stängsel mot rovdjur
   Löpande ansökningar