Vårt nyhetsbrev "Fokus Landsbygd" utkommer 10 gånger per år och innehåller information om rådgivning, kurser, och aktuella händelser i Länsstyrelsens arbete med naturvård, lantbruksfrågor, djurskydd, jakt & fiske och andra frågor med fokus på landsbygden.

Fakta om länet