Lantbruk och landsbygd 

Rapsfält Foto: Per Lindegård
Foto: Per Lindegård

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Läs vårt nyhetsbrev LandsbygdsNytt

LandsbygdsNytt är ett digitalt nyhetsbrev som kommer ut 6 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information, kurser och rådgivning om aktuella frågor i lantbruket och för landsbygden.