Läs vårt nyhetsbrev LandsbygdsNytt

Läs om våra kurser och aktiviteter i Kalendern

LandsbygdsNytt och kurskalendern har nu blivit ett digitalt Nyhetsbrev som kommer ut 6 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information och rådgivning om aktuella frågor i lantbruket och för landsbygden.