Läs vårt nyhetsbrev LandsbygdsNytt

LandsbygdsNytt är ett digitalt nyhetsbrev som kommer ut 6 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information, kurser och rådgivning om aktuella frågor i lantbruket och för landsbygden.