Länsexperter

Inom länsstyrelsen finns s.k. länsexperter för olika områden. Dessa befattningshavare har enligt författning en särskild roll inom organisationen och ett särskilt ansvar inom sitt verksamhetsområde.

Fiskeridirektör

Anders Kjellberg, 010 223 85 12

Landsbygdsdirektör
John Winroth, 010 223 83 01

Länsantikvarie
Birgitta Eriksson, 010 223 84 11

Länsarkitekt
Margareta Gustafsson, 010 223 84 15

Miljövårdsdirektör
Tommy Hammar, 010 223 85 02