Länsstyrelsens ledning och chefer

Telefon 010 223 80 00
Telefax 010 223 81 10
E-post kalmar@lansstyrelsen.se

 

Länsledning

Länsledningens sekreterare

Maria Tholén Barmark, 010 223 82 01

tf Landshövding och Länsråd

Malin Almqvist, 010 223 82 09 

Utvecklingsdirektör

Karin Bergman, 010 223 85 01, 070-245 76 53

Utveckling och Landsbygd

Avdelningschef
Johan Wendell, 010 223 85 10, 070-288 22 47
Enhetschefer
Utvecklingsenheten Agneta Gustafsson, 010 223 83 11, 070-640 70 77
Lantbruksenheten Marcus Wildenius, 010 223 83 05, 073-085 35 88
Jordbrukarstödsenheten Marcus Wildenius, 010 223 83 05, 073-085 35 88
Djurenheten Gunilla E Johansson, 010 223 84 10 
Naturenheten VAKANT

Tillväxt och Miljö

Avdelningschef
Eva Brynolf, 010 223 84 01
Enhetschefer
Miljöenheten Åsa Axheden, 010 223 85 74
Vattenenheten Irene Bohman, 010 223 84 12
Samhällsbyggnadsenheten Pär Hansson, 010 223 84 20
Kulturmiljöenheten Birgitta Eriksson, 010 223 84 11  

Länsledningens stab

Chef
Malin Almqvist, 010 223 82 09
Enhetschefer
Ekonomi- och personalenheten Pernilla Sampson, 010 223 82 20
Enheten för intern service Bernhard Neuman, 010 223 82 50
Kommunikationsenheten tf chef för Kommunikationsenheten Karin Bergman, 010 223 85 01, 070-245 76 53 
Krisberedskapsenheten Ana Norlén, 010 223 84 80
Rättsenheten Carl Stenberg, 010 223 84 14