Länsstyrelsens ledning och chefer

Telefon 010-223 80 00
Telefax 010-223 81 10
E-post kalmar@lansstyrelsen.se

 

Länsledning

Länsledningens sekreterare

Maria Tholén Barmark, 010-223 82 01

Landshövding

Thomas Carlzon, 010-223 82 05

Länsråd

Malin Almqvist, 010-223 82 09 

Utveckling och Landsbygd

Avdelningschef
Landsbygdsdirektör Johan Wendell, 010-223 85 10, 070-288 22 47
Enhetschefer
Utvecklingsenheten, Agneta Gustafsson, 010-223 83 11, 070-640 70 77
Lantbruksenheten, Marcus Wildenius, 010-223 83 05, 073-085 35 88
Djurenheten, Gunilla E Johansson, 010-223 84 10 
Naturskyddsenheten, Anna Larsson, 010-223 83 04
Naturskötselenheten, Åsa Johansson, 010-223 85 11

Tillväxt och Miljö

Avdelningschef
Eva Brynolf, 010-223 84 01
Enhetschefer
Miljöenheten, Åsa Axheden, 010-223 85 74
Vattenmyndighetens kansli, Irene Bohman, 010-223 84 12
Vattenenheten, Henrik Andersson, 010-223 84 15
Samhällsbyggnadsenheten, Pär Hansson, 010-223 84 20
Kulturmiljöenheten, Birgitta Eriksson, 010-223 84 11 
Enheten för social hållbarhet,  Martina Almqvist, 010-223 84 41

Länsledningens stab

Avdelningschef
Utvecklingsdiektör Karin Bergman, 010-223 85 01
Enhetschefer
Ekonomi- och personalenheten, Johan Hammargren, 010-223 82 31
Kommunikationsenheten, Christina Karlberg, 010-223 82 45, 072-207 42 39
Krisberedskapsenheten, Ana Norlén, 010-223 84 80
Rättsenheten, Carl Hildén, 010-223 84 14