Länsstyrelsens ledning och chefer

Telefon 010 223 80 00
Telefax 010 223 81 10
E-post kalmar@lansstyrelsen.se

 

Länsledning

Länsledningens sekreterare

Maria Tholén Barmark, 010 223 82 01

Landshövding

Thomas Carlzon, 010 223 82 05

Länsråd

Malin Almqvist, 010 223 82 09 

Utvecklingsdirektör

Karin Bergman, 010 223 85 01, 070-245 76 53

Utveckling och Landsbygd

Avdelningschef
Johan Wendell, 010 223 85 10, 070-288 22 47
Enhetschefer
Utvecklingsenheten, Agneta Gustafsson, 010 223 83 11, 070-640 70 77
Lantbruksenheten, Marcus Wildenius, 010 223 83 05, 073-085 35 88
Djurenheten, Gunilla E Johansson, 010 223 84 10 
Naturskyddsenheten, Anna Larsson, 010 223 83 04
Naturskötselenheten, Åsa Johansson, 010 223 85 11

Tillväxt och Miljö

Avdelningschef
Eva Brynolf, 010 223 84 01
Enhetschefer
Miljöenheten, Åsa Axheden, 010 223 85 74
Vattenmyndighetens kansli, Irene Bohman, 010 223 84 12
Vattenenheten, Henrik Andersson, 010 223 84 15
Samhällsbyggnadsenheten, Pär Hansson, 010 223 84 20
Kulturmiljöenheten, Birgitta Eriksson, 010 223 84 11 
Enheten för social hållbarhet,  Martina Almqvist, 010 223 84 41

Länsledningens stab

Chef
Malin Almqvist, 010 223 82 09
Enhetschefer
Ekonomienheten, Pernilla Sampson, 010 223 82 20
Personalenheten, Johan Hammargren, 010 223 82 31
Enheten för intern service, Bernhard Neuman, 010 223 82 50
Kommunikationsenheten, Christina Karlberg, 010 223 82 45, 072 207 42 39
Krisberedskapsenheten, Ana Norlén, 010 223 84 80
Rättsenheten, Carl Hildén, 010 223 84 14
Enheten för länsresidenset, Maria Tholén Barmark, 010 223 82 01