Länsstyrelsens ledning och chefer 

Telefon 010 223 80 00
Telefax 010 223 81 10
E-post kalmar@lansstyrelsen.se

 

Länsledning

Länsledningens sekreterare

010 223 82 01, fax 010 223 81 10

Landshövding

Stefan H Carlsson

vikarierande Länsråd

Malin Almqvist, 010 223 82 09 

Planeringsdirektör

Karin Bergman, 010 223 85 01, 070-245 76 53

Utveckling och Landsbygd

Avdelningschef
John Winroth, 010 223 83 01, 070-547 00 06
Enhetschefer
Utvecklingsenheten Agneta Gustavsson, 010 223 83 11, 070-610 88 32
Lantbruksenheten Per-Markus Jönsson, 010 223 83 56
Djurenheten Gunilla E Johansson, 010 223 84 10 
Naturenheten Johan Linde, 010 223 83 10, 070-370 56 89

Tillväxt och Miljö

Avdelningschef
Eva Brynolf, 010 223 84 01
Enhetschefer
Miljöenheten Åsa Axheden, 010 223 85 74
Vattenenheten Irene Bohman, 010 223 84 12
Samhällsbyggnadsenheten Margareta Gustafsson, 010 223 84 15 
Kulturmiljöenheten Birgitta Eriksson, 010 223 84 11  

Strategi och Stöd

Avdelningschef
Johan Wendell, 010 223 85 10, 070-288 22 47
Enhetschefer
Ekonomienheten Pernilla Sampson, 010 223 82 20
Enheten för intern service Bernhard Neuman, 010 223 82 50
Personalenheten Torbjörn Johansen, 010 223 82 30
Kommunikationsenheten Lina Isaksson Funke, 010 223 82 45, 072 547 32 94 
Krisberedskapsenheten Ana Norlén, 010 223 84 80
Rättsenheten Carl Stenberg, 010 223 84 14