Kalender 

Här hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar. I de fall det finns möjlighet att anmäla sig på webben till någon av aktiveteterna finns en länk till anmälningsformuläret när du klickat in dig under aktiviteten.

November

24

måndag

November

25

tisdag

Workshop om övervakning av grundvatten

Workshop om övervakning grundvatten med deltagare från bland annat länen, vattenmyndigheterna, SGU och HaV.

November

27

torsdag

2014-11-27
Välkommen till en dag om Cannabis och Spice, droger som berör!

Ungdomars attityder till Cannabis och Spice håller på att förändras och bli allt mer tillåtande. Många tycker att cannabis är en ”lätt” drog i jämför...

November

28

fredag

2014-11-28
Välkommen till en dag om Cannabis och Spice, droger som berör!

Ungdomars attityder till Cannabis och Spice håller på att förändras och bli allt mer tillåtande. Många tycker att cannabis är en ”lätt” drog i jämför...

December

2

tisdag

2014-12-02
Inbjudan till en dag om barn i riskmiljöer 2 december 2014

Länsstyrelsen i Kalmar bjuder in till en utbildningsdag kring barn i riskmiljöer. Föreläsare är representanter från Maskrosbarn som är Sveriges störs...