Kalender 

Här hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar. I de fall det finns möjlighet att anmäla sig på webben till någon av aktiveteterna finns en länk till anmälningsformuläret när du klickat in dig under aktiviteten.

April

16

torsdag

April

28

tisdag

Vattenrådgivning på gårdsnivå: diken, våtmarker och kantzoner

Vattenrådgivning på gårdsnivå: diken, våtmarker och kantzoner

April

27

måndag

2015-04-27
Kursdag om alkohol och tobak. Vad säger lagen?

Länsstyrelen bjuder in till en kursdag för att diskutera och informera om alkohol och tobak utifrån strategi och lagstiftning.

April

28

tisdag

2015-04-28
Kursdag om alkohol och tobak. Vad säger lagen?

Länsstyrelen bjuder in till en kursdag för att diskutera och informera om alkohol och tobak utifrån strategi och lagstiftning.

Maj

6

onsdag

2015-05-06
Länsdialog om integration

Välkommen den 6 maj till en länsdialog om integration. Vi träffas i Västervik. Kom och lär dig mer om asylprocessen och integration. Hur kan du so...

Maj

12

tisdag

2015-05-12
FREDA bedömningsmetoder

Välkommen till utbildning om FREDA bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som...