Kalender 

Här hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar. I de fall det finns möjlighet att anmäla sig på webben till någon av aktiveteterna finns en länk till anmälningsformuläret när du klickat in dig under aktiviteten.

Februari

10

onsdag

2016-02-10
Effektiv tillsyn av små avlopp

Hur kan er tillsyn av små avlopp göras effektivare och mer rättsäkert? Kom och lyssna på när Havs- och vattenmyndigheten berättar om deras nya vägled...

Februari

26

fredag

2016-02-26
Sverige tillsammans

Regional konferens om mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering. Länsstyrelserna Kalmar och Kronoberg samarrangerar.