Kalender 

Här hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar. I de fall det finns möjlighet att anmäla sig på webben till någon av aktiveteterna finns en länk till anmälningsformuläret när du klickat in dig under aktiviteten.

Februari

3

tisdag

Februari

4

onsdag

Kunskapsdagar för kommunala tillsynshandläggare och ANDT-samordnare i sex län

Som ett viktigt led i arbetet med ett långsiktigt och effektivt ANDT-arbete på lokal nivå anordnas ett möte för erfarenhetsutbyte mellan kommunala ti...

Februari

25

onsdag

2015-02-25
Framtidens grovfoder i sydöstra Sverige

Välkomna till en heldag om framtidens grovfoderodling. Majsodling, proteinväxter, vall och närodlade foderstater står på programmet. Dagen arrangeras...