Arkivcentrum Kalmar län?

Flera av länets aktörer har stora arkivsamlingar och dåliga eller för små lokaler att förvara handlingarna i. Är ett gemensamt initiativ vägen framåt?