Kalender 

Här hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar. I de fall det finns möjlighet att anmäla sig på webben till någon av aktiveteterna finns en länk till anmälningsformuläret när du klickat in dig under aktiviteten.

Mars

31

tisdag

April

9

torsdag

Grundkurs för behörighet att använda kemiska växtskyddsmedel

Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar en fyradagars behörighetsutbildning (grundkurs) och utfärdar tillstånd för användning utomhus av kemiska växtskyd...

April

8

onsdag

2015-04-08
Vattenvandring Snärjebäcken/Ryssbyån

Välkommen till vårens vattenvandring i Snärjebäcken/Ryssbyån. Diskussioner om bland annat vattenkvalitet, öring, vattenförvaltning, vattenreglering, ...

April

12

söndag

2015-04-12
Bygg en Småländsk trägärdesgård!

Lär dig att bygga din egen trägärdesgård. Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till en kurs i Sulegång Kultur- och naturcenter som ligger i Oskarsham...

April

13

måndag

2015-04-13
Vattenvandring Halltorpsån

Välkommen till vårens vattenvandring i Halltorpsån. Diskussioner om bland annat vattenkvalitet, öring, vattenförvaltning, vattenreglering, fiske och ...

April

16

torsdag

April

28

tisdag

Vattenrådgivning på gårdsnivå: diken, våtmarker och kantzoner

Vattenrådgivning på gårdsnivå: diken, våtmarker och kantzoner

April

18

lördag

2015-04-18
Överloppsbyggnader och praktisk timring av ängslada

Överloppsbyggnader och praktisk timring av ängslada

April

18

lördag

2015-04-18
Överloppsbyggnader och praktisk timring av ängslada

Lär dig att timra en ängslada. Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till en kurs på gården Yggesryd.

April

21

tisdag

2015-04-21
Överloppsbyggnader och praktisk timring av ängslada

Lär dig att timra en ängslada. Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till en kurs på gården Yggesryd.

April

21

tisdag

2015-04-21
Överloppsbyggnader och praktisk timring av ängslada

Vi besöker gården Yggesryd som är restaurerad och brukas på ett mycket traditionellt vis. Under dagen få deltagarna lära sig om timring av en ängslad...

April

21

tisdag

2015-04-21
Vattenvandring Alsterån

Välkommen till vårens vattenvandring i Alsterån. Diskussioner om bland annat vattenkvalitet, öring, vattenförvaltning, vattenreglering, fiske och nat...

April

25

lördag

2015-04-25
Bygg en Småländsk trägärdesgård!

Lär dig att bygga din egen trägärdesgård. Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till en kurs i Bråbygden (Bråbo gamla skola) som ligger i Oskarshamns ...

April

26

söndag

2015-04-26
Natur- och kulturvärden knutna till naturbetes- marker, slåtterängar och åkerlandskapet

Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till en kurs i Krokshults naturreservat som ligger i Oskarshamns kommun.