Årets art

Årets art är Länsstyrelsens satsning för att få fler människor intresserade av att leta efter och rapportera fynd av arter.

2011 lanserade vi årets art för första gången i Kalmar län. De arter vi väljer ut är intressanta för Kalmar län på något sätt, men behöver inte vara rödlistade. Det kan vara arter som har sin största utbredning i länet eller arter som signalerar förekomst av andra, kanske rödlistade arter. Årets art kan också vara typisk för en miljö i landskapet som håller på att bli ovanlig.

Den art vi lyfter fram 2014 är egentligen flera arter eftersom det handlar om gamla, grova träd. De flesta tänker nog på ek när man pratar om gamla träd, men alla gamla träd är värdefulla miljöer. Här kan du läsa mer om gamla träd.

gammal ihålig ek