Vickleby ädellövskog

Vickleby ädellövskog
För bara några hundra år sedan bredde frodiga ädellövskogar ut sig längs Ölands västra kust, från Borgholm i norr till Smedby i söder. Större delen av detta område är idag åkermark eller har planterats med barrskogar. Men här i Vickleby ädellövskog finns lövskogen kvar.
Foto: Johan Teiffel

Skogen

Skogarna har i detta område en lång kontinuitet som trädklädda betesmarker och lövängar med ek som kontinuitetsträd. Hasselrika ek- och askskogar är den vanligaste skogstypen i reservatet. En annan vanlig skogstyp är varierade blandädellövskogar med bl.a. ask, ek, alm, lind och lönn. Här finns även mindre delar som utgörs av säregna sumplövskogar där träden växer på socklar.

Floran

Reservatets kärlväxtflora är rik och mestadels lundartad med arter som blåsippa, gulsippa, lungört, hålnunneört, skogsbingel och liljekonvalj. Området hyser en värdefull kryptogamflora, särskilt bland lavar och svampar, som t.ex. de rödlistade och hänsynskrävande arterna lundnopping, blek fingersvamp, lundvaxskivling och gulpudrad nållav.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Läs mer om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap  

Världsarvet 
Södra Ölands odlingslandskap 

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Mörbylånga

Areal:

92,7 hektar

Läge/vägbeskrivning:

Reservatet ligger 5 km S Färjestaden. Från hamnen i Färjestaden tar man kustvägen mot Mörbylånga. Intill denna ligger reservatet efter cirka 7 km, på höger sida om vägen. Här finns rastbord, toalett och soptunna. Cykelvägen mellan Färjestaden och Mörbylånga passerar genom reservatet.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

Då Linné på 1700-talet red genom Vickleby betraktade han "de skönaste lundar man någonsin sett".

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer