Värnanäs skärgård

Den grunda skärgården utanför Värnanäs består av mängder av låga öar, kobbar och skär. Mot fastlandet kantar vassbälten och ytterst mot Östersjön ligger kala klippor och grund.
Knubbsäl

Djurlivet

Knubbsäl

Området anses vara den viktigaste lokalen för knubbsäl i Östersjön. En betydande minskning av sälen har ägt rum under modern tid. Numera förekommer knubbsäl endast i tre områden i Kalmarsund samt vid Falsterbro. Som mest har 140 djur observerats vid Värnanäs.

Fåglar

I reservatet finns det också gott om fågel. Många arter som är typiska för den grunda moränkusten finns här, som gravand, skäggdopping och småskrake. Brun kärrhök är karaktärsfågel i de större vassbältena. Lite ovanligare fåglar som regelbundet besöker området är skräntärna, kentsk tärna, småtärna, fiskgjuse och havsörn.

Gamla ekar

Många av de större öarna är skogsklädda, t ex Slätö, Bekrakläppen och Törnholmen. På Storö som betas, står riktigt gamla och grova ekar. Några av dem är månghundraåriga, och hem för en mängd lavar, mossor och svampar.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Kalmar

Areal:

1553 hektar varav 102 hektar landområde.

Läge/vägbeskrivning:

Reservatet i Kalmarsund öster om Stuvenäs kan bara nås med båt, området längs hela standen är privat mark.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

Örarevets naturreservat ligger omedelbart söder om Väranäs skärgård.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer