Segersgärde

I reservatet Segersgärde kan du uppleva natur typisk för Tjustlandet. Landskapet är en mosaik av hällmarker, gammal barrskog och hagar med ädellövträd. Den variationsrika naturen bäddar för ett rikt växt- och djurliv med många ovanliga arter.

Spår av urtid och forntid

Berggrunden i området utgörs av kvartsit som är omkristalliserad sandsten. Den bildades för nära 2 miljarder år sedan och är den äldsta berggrunden i hela östra Småland. Spår efter den senaste istiden finns i form av strandvallar, klapperstensvallar. På de båda höjderna finns stora stentorg som härstammar från tiden då Östersjön stod mycket högre än nu och bergen stack upp som kobbar ur havet.

På upptäcktsfärd

Du kan välja mellan flera markerade leder i reservatet. Belöningen för den som tar sig upp på Örnberget eller Fruberget är en hänförande utsikt över havet och skärgården. På Örnberget kan du även se stensättningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt ligger resterna av en fornborg.

Omväxlande natur med rik flora

På reservatets två berg växer tallskog och i sluttningarna frodiga blandskogar med bland annat ek och lind. Mellan bergen finns betade hagar och strandängar. Såväl i skogen som i de gamla odlingsmarkerna finns en rik flora. Vippärt, vätteros, darrgräs, jungfrulin, kattfot och orkidén Adam och Eva är bara några exempel.

Ett rikt fågelliv

Segersgärdes kustnära, variationsrika natur och skärgård bjuder på ett rikt fågelliv. Näktergalens intensiva sång hörs från strandsnåren under försommarens kvällar och nätter. Havsörnen är numera åter en vanlig syn i dessa trakter. Andra arter i området är ejder, drillsnäppa, rosenfink och göktyta.

Värdefulla gammelträd

I hagmarkerna står flera grova ekar. De gamla träden är hem för en rad olika organismer. På den skrovliga barken växer ovanliga lavar som gammelekslav, kortskaftad parasitspik och rosa skärelav. Den ovanliga läderbaggen lever i håligheter med mulm, en blandning av bland annat gnagrester, fågelspillning och vedmjöl.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Västervik

Areal:

Segersgärde 450 hektar (varav 230 hektar vattenområde), Kvartorpet 149 hektar (varav 35 hektar vattenområde)

Läge/vägbeskrivning:

När du följer vägen på Norrlandet passerar du reservaten. Drygt en mil från Gamleby i norr och Västervik i söder. Om du kommer söder ifrån ligger den första parkeringsplatsen i Segersgärde till höger upp på en liten kulle invid vägen. Härifrån kan du besöka Örnberget. För att komma till parkeringsplatsen vid Fruberget fortsätter du norrut och svänger vänster mot Värmvik. Parkering och toalett på höger sida.  Om du istället fortsätter norrut på Norrlandet ca 1 km och tar till höger kommer du till Kvarntorpet. Parkeringsplats, rastbord och toalett finns vid grusvägens slut.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

På Örnberget ligger fornlämningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt resterna av en fornborg.

 Kartor och föreskrifter

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer