Segersgärde och Kvarntorpet

De båda reservaten Segersgärde och Kvarntorpet speglar det typiska Tjustlandet - ett mosaiklandskap med barrskogsklädda bergspartier åtskilda av åkrar med ekholmar och hagar.

Två variationsrika reservat

Till reservaten hör ett större vattenområde med ett tiotal holmar och skär med ett rikt fågelliv. Frubergets sluttning mot väster bär spår av ett gammalt odlingslandskap. Denna sluttning var tidigare en slåtteräng där man tog tillvara både hö och löv från träden genom så kallad hamling. Orkidéerna nattviol, Adam och Eva, S:t Pers nycklar och vit skogslilja skvallrar om god jordmån och lång hävdtradition. Området betas idag och för att bevara den unika floran släpps djuren på först efter blomningen på försommaren.

Utsikt

En vandring upp på Fruberget eller Örnberget ger lön för mödan. Här möts man av frispolade hällar och knotiga tallar. Utsikten över skärgårdslandskapet är storslagen. Intressant med de båda bergen är att berggrunden är kvartsit. Kvartsit är omkristalliserad sandsten och utgör den äldsta berggrunden i östra Småland. De högt belägna hällarna frispolades av kraftigt vågsvall under tidigare Östersjöstadier. När sedan landet höjde sig avsattes löst material i form av strandvallar och terrasser. Man hittar idag utbredda block- och stensamlingar utmed de båda bergens sluttningar.

Fågelliv

Även för den fågelintresserade är naturreservaten väl värda ett besök. I vårens och försommarens rika fågelkör blandas skäggdoppingarnas sträva skällande från vikarna med näktergalens berömda "slag" från lövsnåren. Andra arter i de öppna markerna är till exempel hämplig, rosenfink och ängspiplärka.

Översikt

Get Microsoft Silverlight
Servicekarta

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Västervik

Areal:

Segersgärde 450 hektar (varav 230 hektar vattenområde), Kvartorpet 149 hektar (varav 35 hektar vattenområde)

Läge/vägbeskrivning:

När du följer vägen på Norrlandet passerar du reservaten. Drygt en mil från Gamleby i norr och Västervik i söder. Om du kommer söder ifrån ligger den första parkeringsplatsen i Segersgärde till höger upp på en liten kulle invid vägen. Härifrån kan du besöka Örnberget. För att komma till parkeringsplatsen vid Fruberget fortsätter du norrut och svänger vänster mot Värmvik. Parkering och toalett på höger sida.  Om du istället fortsätter norrut på Norrlandet ca 1 km och tar till höger kommer du till Kvarntorpet. Parkeringsplats, rastbord och toalett finns vid grusvägens slut.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

På Örnberget ligger fornlämningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt resterna av en fornborg.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer