Petgärdeträsk

Petgärdeträsk
Petgärdeträsk är idag ett av de få stora bevarade våtmarksområdena med en rik och specialiserad fauna och flora. Det är främst fågellivet som gör området känt.

Om träsket

Träsket har bildats genom att vatten dämts upp av de lerryggar som löper i nord-sydlig riktning längs den öländska östkusten. Odling och bete har förekommit runt området under lång tid. Med hjälp av slåtter och betesdrift förhindrar man förbuskning och igenväxning samt gynnar fågellivet. Det är i synnerhet vadarfåglarna som gynnas av slåtter och bete. I vissa områden slår man vassen för att skapa öppna klarvattenytor.

Sällsynta fåglar

I området finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Av speciellt intresse är grågås,  ängshök, vattenrall, småfläckig sumphöna, årta, skedand, brushane, gulärla, rörsångare och gräshoppsångare. Brun kärrhök finns i området liksom den sällsynta ängshöken. Gulärlan gynnas av betesdrift och häckar därför på de betade delarna. Rödspoven är en karaktärsfågel för Öland som ofta syns här. Andra fåglar är kärrsnäppa, större strandpipare, storspov, rödspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata, tofsvipa och ängspiplärka.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

111 hektar

Läge/vägbeskrivning:

Petgärdeträsk och Djurstadträsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och cirka 5 km S Föra.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

För dig som besökare finns goda möjligheter att studera fåglarna. Strövstigar leder till ett fågeltorn som byggts invid kanten av träsket. Observera att under de tider då det råder beträdnadsförbud är det endast tillåtet att vistas på strövstigarna.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer