Lövö

På Lövös södra del finns vackra hagmarker. Det är de forna slåtterängarna som nu utnyttjas som betesmark.

Hamling

I reservatet växer grova ekar, björkar och en stort antal grova, hamlade lindar. Att hamla träden innebär att man med mellan tre och sju års mellanrum på sommaren beskär trädet och tar tillvara lövkärvar som vinterfoder åt djuren. Många träd på Lövö har hamlats sedan lång tid tillbaka men man hamlar också nya, yngre träd för att behålla traditionen och landskapsbilden. När man hamlar träd skapas också nya livsutrymmen för växter och djur. Genom hamling förlängs nämligen ofta trädets livslängd och de får grov bark och håligheter som tjänar som skydd och livsrum för fåglar, fladdermöss och insekter. Hamlingen ger också ett trädbevuxet men samtidigt ljust och öppet landskap, viktigt för till exempel lavar och mossor.

Fornlämningar

Idag finns fortfarande en välbevarad by på Lövö med många kulturhistoriskt intressanta och vackra byggnader. Fornminnen finns inom reservatet i form av äldre hägnader och odlingsrösen. Namn som Vaktegrundet, Vaktlinden och Kasen på Lövös östra sida skvallrar om hård bevakning mot Kalmarsund. Trots det eldhärjades byn av danskarna på 1670-talet.

Bad och friluftsliv

På Lövö kan du ströva, bada och njuta av naturen. Det finns gott om friluftsanordningar i området. Många väljer att tar en tur i de södra delarna, här finns många vandringsleder att välja mellan. Tänk på att delar av Lövö betas av djur under en stor del av året. Övergångar i form av stättor finns på flera platser.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Mönsterås

Areal:

817 ha varav 300 är landareal

Läge/vägbeskrivning:

Från Mönsterås kör mot Oknö. Efter cirka 2 km sväng av från Oknövägen mot Lövö till höger. Därifrån är det cirka 7 km till P-platsen, söder om byn.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer