Humlenäs

Humlenäs
På ensamgården Humlenäs kan du uppleva ett gammalt småländskt odlingslandskap med ängs-och hagmarker, gärdesgårdar, hamlade träd, odlingsrösen, timmerbebyggelse och slingrande grusvägar.

Vegetation

Det öppna odlingslandskapet omges av lövskogar, marker som tidigare betades av djuren. Tidigare smååkrar har röjts fram i de blockrika lövlundarna. Halvön Kejnäset i den nordvästra delen av reservatet domineras av hassel. Här påträffas också hasselmus. Blomsterprakten är rik på våren med sippor, lungört och ramslök.

Hummeln - en urtidssjö

Humlenäs ligger vid sjön Hummeln. Sjön är 61 meter djup och bildades av ett meteoritnedslag för cirka 550 miljoner år sedan. Kratern är cirka 2 km i diameter och det finns bara ett fåtal sådana kratersjöar i Sverige. I sjön lever fyra kräftdjur, så kallade glacialrelikter, som dröjt sig kvar sedan inlandsisen drog sig tillbaka: pungräka, taggmärla, vitmärla och Limnocalanus. Hummeln stod då i förbindelse med Östersjön. Hummeln är också den enda sjön i Kalmar län där det finns uppgifter om hornsimpa; en glacialrelikt fisk.

Översikt

Get Microsoft Silverlight
Servicekarta

 Stökigt i Humlenäs!

Stormen Egon i vintras ställde till det i Humlenäs. Flera träd har ramlat över vandringsleden och det finns stora rotvältor på flera ställen. Just nu arbetar vi med att röja fram leden igen och vi hoppas att allt ska vara klart till påsk. Ta det försiktigt och ha en fin vår i Humlenäs!

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Oskarshamn

Areal:

77 hektar

Läge/vägbeskrivning:

Från Oskarshamn tar Du väg 23 västerut. Efter 8 km ta till höger mot Kristdala. Efter lite drygt 1 mil ta av till höger mot Humlenäs. Det är nu 2,5 km till P-platsen. Ännu en P-plats finns längre in i reservatet.

Förvaltare:

Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer