Hulteglänn

Hulteglänn
Hulteglänns naturreservat hyser en enastående biologisk mångfald. Den gamla, fuktiga lövskogen är en god miljö för känsliga lavar, mossor och svampar. Örtfloran är också rik och frodig, särskilt på våren och försommaren.

Gammal orörd skog

I stora delar av reservatet växer lövskog med mycket ek. Skogen har, med undantag för några mindre hyggen, inte brukats under flera decennier och därför finns här träd i alla åldrar och storlekar. Det finns gott om gamla träd och multnade ved. Alla mossklädda stenblock, som ligger spridda i den småkuperade terrängen, understryker känslan av orörd trollskog.

Prunkande örter

Den som besöker Hulteglänn om våren och försommaren har möjlighet att njuta av en fantastisk örtrikedom. Vårärt, blåsippa, myska, lungört och trolldruva är bara några exempel på vad man kan förväntas se. En förklaring till den frodiga växtligheten är att berggrunden är består av basiska bergarter, sk grönsten.

Hotade arter

Fuktstråk och djupa, vattenfyllda blocksänkor bidrar till stabil och hög luftfuktighet. Lägg till lövrik gammal skog och rik jordmån och man har en naturmiljö som passar för en rad krävande svampar, mossor och lavar. Många av reservatets arter har fantasieggande namn som kandelabersvamp, lunglav, blomskägglav och vedtrappmossa. Alla dessa är upptagna på den nationella rödlistan över hotade eller missgynnade arter.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Oskarshamn

Areal:

56 hektar, varav 51hektar landområde

Läge/Vägbeskrivning:

Från E22 norrut mot Oskarshamn svänger man mot Skrikebo strax norr om Glabo. Vid Skrikebo by tag av mot Mantebo och sjön Hulteglänn, se kartan.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer