Högenäs orde

Högenäs orde
Orde betyder udde på öländska.  Den historiska markanvändningen, med en lång tradition av bete, avspeglas i områdets artrika flora. De hävdade markerna lockar årligen en mängd olika fåglar.

Centralt i reservatet reser sig en tio meter hög höjdrygg varifrån man har en storslagen utsikt över Östersjön och det omgivande landskapet. Reservatet innehåller drygt 15 000 meter stenmurar som bildar ett nätverk av fållor. De flesta har anlagts någon gång efter enskiftet 1811. Man kan knappt föreställa sig det arbete som ligger bakom dessa murar, där sten lagts till sten av ölänningar vi inte längre vet namnet på.

Typiskt öländska sjömarker

Vid Högenäs orde har det gått betesdjur under flera århundraden. Området utgör därför ett fint exempel på de för östra Öland så typiska sjömarkerna. De kalkrika gräsmarkerna bjuder om våren besökaren på blomsterfärgprakt då orkidéerna Sankt Pers nycklar och Adam och Eva blommar. Fler orkidéer finner man på fuktängarna där johannesnycklar, brudsporre, honungsblomster, flugblomster och ängsnycklar växer. Här växer också majvivan med vackert rödlila blommor.

Rikt fågelliv

På de välhävdade sjömarkerna finns det gott om fågel, främst vadare, änder och måsfåglar. Tofsvipa, rödbena och strandskata är några av de årligen häckande vadarna. Svärta, skärfläcka, småtärna och vaktel tillhör de mer sällsynta arter som förekommer i området.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

122 hektar

Läge:

Cirka 3 km SO Källa, drygt 3 mil N Borgholm.

Vägbeskrivning:

Följ väg 136 till Källa. Ta av vid skylten "Källa ödekyrka". Vid nästa vägskäl börjar skyltningen med små blå skyltar till naturreservatet Högenäs orde.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

Uppe på höjden finns en av Ölands få bevarade fyrbåkar, eller vårdkase. Den är gjord i kalksten och är 2,8 meter hög. Vårdkasarna ingick i ett larmsystem som omfattade stora delar av svenska kusten och har sina rötter i förhistorisk tid (500–600-talet e. Kr.)

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer