Figeholm

Figeholm

Att ha naturen inpå knuten är ett privilegium för oss människor – i naturen hämtar vi kraft, inspiration och lugn. Figeholm och det lilla, sedan tidigare befintliga reservatet Stenhagen som nu uppgår i Figeholm ligger alldeles intill Figeholms samhälle.

Ett område för rekreation

I den del av Figeholm där Stenhagen ligger rinner Norrån. Detta område är en fin lundmiljö med ståtliga ekar. Lindar och askar bär spår av hamling, dvs att skära skotten från träden för att ge som foder åt djuren om vintern. Floran är en blandning av lund- och hagmarksvegetation. Den som besöker reservatet på våren kan till exempel njuta av gullvivor och vitsippor.

Kulturmark

Genom att studera äldre kartor kan man följa mark­användningens utveckling i området. Spår i landskapet, som hamlade träd, synliggör också områdets historik. naturreservatet Figeholm har historiskt sett tjänat som utmark till byarna runt om i Figeholms socken. Utmarken var de fodermarker som låg utanför gården, där djuren gick på sommarbete. Det var också här man hämtade ved och virke. Efter hand började man också slå fuktiga delar av utmarken för att komplettera vinterfodret till djuren. När befolkningen ökade under 1700-talet blev man tvungen att bryta upp åkrar och ängar i utmarken.

Variationsrikt landskap

I Figeholm finns en stor mångfald av växter och djur. Särskilt värdefulla miljöer är hagarna och ängarna som under olika tidsperioder betats och slagits. Gamla träd, som hamlats eller vuxit upp i ett tidigare mer öppet landskap, är också mycket värdefulla då ett stort antal arter är knuta till träden. Ädellövskogen i samhällets närhet omges längre bort av fuktig granskog med grova stammar och stående och liggande död ved. Uppe på bergsknallarna växer istället torr hällmarkstallskog med tjocka lavtäcken på marken. Stora delar av området är riktigt urskogsliknande medan andra är påverkade även i sen tid av skogsbete. I dessa partier blir skogen ljus och full av gläntor.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Oskarshamn

Areal:

222,5 hektar

Läge/vägbeskrivning:

Reservatet nås enklast via Figeholms samhälle men kan också angöras från vägen mellan Fårbo och Simpevarp.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer