Djurstadträsk

Djurstadträsk
Djurstadträsk är idag ett av de få stora bevarade våtmarksområdena med en rik och specialiserad fauna och flora. Det är främst fågellivet som gör området känt.

Odlings- och betesmark

Träsket har bildats genom att vatten dämts upp av de lerryggar som löper i nord-sydlig riktning längs den öländska östkusten. Odling och bete har förekommit runt området under lång tid. Med hjälp av slåtter och betesdrift förhindrar man förbuskning och igenväxning samt gynnar fågellivet. Det är i synnerhet vadarfåglarna som gynnas av slåtter och bete.

Sällsynta fåglar

I området finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Av speciellt intresse är grågås, brun kärrhök, ängshök, vattenrall, småfläckig sumphöna, årta, skedand, brushane, gulärla, rörsångare och gräshoppsångare. Gulärlan gynnas av betesdrift och häckar därför på de betade delarna. Rödspoven är en karaktärsfågel för Öland som ofta syns här. Andra fågelarter som gynnas av betade, våta marker och som finns här är kärrsnäppa, större strandpipare, storspov, rödspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata, tofsvipa och ängspiplärka.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

87 hektar

Läge:

Djurstadträsk ligger på Ölands östra sida ca 5,5 km söder om Föra. Skyltar visar från väg 136 och parkeringsplats finns utmed vägen.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

För dig som besökare finns goda möjligheter att studera fåglarna. Observera att under den tid då det råder beträdnadsförbud, 1 april - 15 augusti, är det endast tillåtet att vistas på strövstigen.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer