Björkö

Björkö
Björkö naturreservat ligger i ett stycke varierad innerskärgård med vikar, fjärdar och ett myller av öar.

Kulturlandskap

På Björkö är landskapet präglat av det traditionella skärgårdsjordbruket. Betesdjur har sedan lång tid tillbaka hållit markerna öppna. Än idag går betesdjur över större delen av ön. På så vis bevaras den småskaliga mosaiken av olika naturtyper som är utmärkande för odlingslandskapet i denna del av skärgården.

Skog och åker

Charmen med reservatet är främst den mosaik av naturtyper som är så speciellt för odlingslandskapet i den här delen av skärgården. De större öarna i reservatet domineras av barrskog, men det finns också lövskog intill bebyggelse och åkrar. På öar där man fortfarande brukar markerna finns åker – och betesmarker.

Flora och fåglar

I reservatet finns en rik flora där många av växterna gynnas av betet. Några av de vackra växter du kan hitta här är kattfot, jungfrulin och orkidén Adam och Eva. Fågellivet är typiskt för innerskärgården, med många olika änder och måsfåglar. I skogen finns både orre och tjäder.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Västervik

Areal:

990 hektar

Läge:

Cirka 4 km SV Loftahammar. Närmaste hamn är Grundemar.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

Reservatet kan bara nås med båt. För boende och upplevelser på Björkö besök gärna Björkö gård.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer