Beijershamn

Naturreservatet Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, förmodligen Ölands bästa lokal för fågelintresserade.

Hamnen

I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad - den började snabbt att slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Bejershamn helt ur bruk.

Fantastiskt fågelliv

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden den unika miljön med en blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Beijershamn har därför länge varit en fin fågellokal, både under häcknings- och flyttningstid. Stigen som leder ut mot piren eller något av fågeltornen ger en bra bild av området. Flyttfåglarna ses bäst från pirspetsen. Totalt har 259 olika fågelarter hittills observerats vid Beijershamn.

Rikt på fjärilar

Gammal lövskog med hög medeltemperatur skapar goda förutsättningar för ett rikt fjärilsliv. Här finns Ölands största bestånd av fjärilar. Under åren har påträffats inte mindre än 650 av totalt 950 svenska arter. Det är främst de öppna markerna kring skogskanten som är intressanta.

Stora och Lilla Svansholmarna

Reservatet omfattar sedan 2009 också de låga moränholmarna, Stora och Lilla Svansholmarna, samt vattenområdet runt dessa. Dessa blev naturminnesförklarade 1943 och anledningen var främst att skydda häckfågelfaunan på öarna. Svansholmarna är representativa för öar längs den öländska kusten med dominans av gråtrut, grågås och ejder. Andra arter som förekommer som häckfåglar inom reservatet är gravand, snatterand, svärta och silltrut. Holmarna är sparsamt bevuxna med tall och enbuskar.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Läs mer om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap  

Världsarvet 
Södra Ölands odlingslandskap 

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Mörbylånga

Läge (koordinater vid p-plats): X 586896 Y 6272273(SWEREF)

Vägbeskrivning:

Området ligger cirka 7 kilometer S Färjestaden. Det är lätt att nå med bil, buss och cykel. Skyltat från väg 136 ner mot Haga park.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer