Norra Kvill

Möt vildmarken i de småländska skogarna. Norra Kvills nationalpark bjuder på en riktig skogsupplevelse.

Beskrivning av området

Norra Kvill är något så ovanligt som en välbevarad gammelskog på sydsvenska höglandet. Här finns gott om omkullfallna träd, väldiga mossbeklädda stenblock och trolska små tjärnar. På höjderna dominerar tallen och i sänkorna som är bördigare trivs granen bäst. Genom parken går också en bäck som kastar sig ner genom en svårtillgänglig ravin. Här trivs ädellövträd och växter som är ovanliga i denna del av länet, t ex dvärghäxört och missne. De två små näckrosklädda sjöarna i parken - Stora och Lilla Idgölen ligger som mörka ögon i skogen och skapar en mycket speciell känsla för besökaren. 

Knärot

Vildmarksparadis

Norra Kvills nationalpark är ett vildmarksparadis för den stressade nutidsmänniskan. Från parkentrén går två välmarkerade leder genom parken. Den ena rundar Lilla Idgölen och tar dig upp på utsiktspunkten Idhöjden, den andra är inte lika lång och rundar Stora Idgölen. Båda lederna har spänger över våta partier men delar av sträckan är ganska krävande då det är stora nivåskillnader i parken.

Tall med brandspår

Brandpåverkad miljö

Nationalparken bildades 1927 och omfattade då 27 hektar. 1994 utvidgades den till 114 hektar. Historiken i parken är spännande eftersom skogen genom århundradena ständigt varit utsatt för skogsbrandens störningar. Detta kan man se på många ställen i parken där månghundraåriga tallar uppvisar spår efter flera bränder. Dessa spår kan ses som gamla invallade "sår" i barken vid trädets bas. Ibland har träden flera sk brandljud eller lyror i barken och man kan räkna antalet bränder som just det trädet varit med om. Omfattande undersökningar har också gjorts på brandhistoriken i Norra Kvill och man vet att den senaste branden ägde rum kring sekelskiftet 1900. Målet för parken är att hela området ska få utvecklas fritt mot urskog.


 Aktuellt i parken

Underbart är kort...

För några veckor sedan ordnade vi till grillplatsen på Näckön så att man nu kan grilla under kontrollerade former i en riktig eldstad. I samma veva sattes ett vedförråd upp och fylldes med ved. Någon gång under början av september stals hela vedförrådet så nu avvaktar vi med att ställa dit ett nytt till nästa säsong. Välkomna att grilla med egen ved eller kol!

 

Besök också Norra Kvill på Sveriges nationalparker.se

 Fakta

Norra Kvill nationalparks symbol

Kommun:

Vimmerby

Areal:

114 hektar

Vägbeskrivning:

Nationalparken ligger cirka 19 km nordväst om Vimmerby, nära vägen mellan Vimmerby och Ydrefors. Till Norra Kvills nationalpark åker du från Vimmerby mot Rumskulla/Ydrefors ca 19 km. Vid vägskälet mot Gullringen är det skyltat mot Norra Kvill nationalpark.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

 Folder/ Faltblatt/ Broschure (pdf)

 Mer information

Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer