Älgjakt i Kalmar län 2015/2016

På denna sida finns information om älgjakten under jaktåret 2015/16.

Älg i skogen

Information om rapportering och betalning av fällavgifter

Rapportering av fällda älgar ska göras inom 14 dagar från det djuret fälls på www.algdata.se, www.viltdata.se eller www.jaktrapport.se.

I vald databas lämnas all data om fällt djur, såsom falldatum, plats, kön, ålder, vikt med mera. Rapport och slutrapport ska lämnas även om ingen älg har fällts.

Slutrapport ska alltid lämnas på www.algdata.se. Det är möjligt att slutrapportera till 2016-02-14.

Vid slutrapport på www.algdata.se genereras automatisk faktura på skärmen med OCR-nummer, för inbetalning av fällavgift.

Fällavgift ska betalas senast två veckor efter jakttidens slut det vill säga 2016-02-14.

Tilldelning för A-licenser och planerad avskjutning inom älgskötselområden 2015/16

Dessa uppgifter finns att hämta på Älgdata.se under "statistik" en månad innan jaktstart. Välj statistiktyp "Antal fällda älgar med avskjutningsmål".

Jakttider 2015/16

Jakttiden för oregistrerade områden i Kalmar län, exklusive Ölands älgförvaltningsområde, är 12 oktober – den 16 oktober 2015. Jakttiden för oregistrerade områden inom Ölands älgförvaltningsområde omfattar endast den 12 oktober 2015. Jakt får ske endast efter älgkalv enligt 33§ jaktlagen. Antal kalvar som får fällas är ej reglerat. Fälld kalv rapporteras i Älgdata.se.

Jakttiden för älgskötselområde och licensområde omfattar tiden den 12 oktober 2015 – den 31 januari 2016.  

Fällavgift 2015/16

För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1000 kr, och för årskalv utgår fällavgift med 100 kr.

Varför kostar det att fälla en älg?

Resultat

Resultat och statistik från älgjakten 2015/2016 finns att hämta på Älgdata.se.

 Utvärdering avskjutning ÄSO 2015 16.pdf

Länsstyrelsens roll

  • Beslutar om indelning av länet i älgförvaltningsområden
  • Förordnar ledamöter till älgförvaltningsgrupperna efter förslag från markägare och jägare
  • Registrerar älgskötselsområden och licensområden
  • Fastställer planer och mål
  • Beslutar om arealgräns för licensområde
  • Ansvar för rättssäkerhet och ekonomi