Älgjakt i Kalmar län

På denna sida finns information om älgjakten.

Hantering av "övergivna" älgkalvar

Ofta är inte en ensam älgkalv övergiven. Älgkon finns ofta i närheten. Det bästa är därför att låta en ensam älgkalv vara. Kon kan för övrigt bli farlig för människor om hon försöker skydda kalven. Årskalv av älg som med säkerhet blivit moderlös bör av djurskyddsskäl avlivas under tiden fram till den särskilda jakttidens början, det kalenderår den föddes. Det är bara Polismyndigheten som kan fatta beslut om att fånga in moderlösa älgkalvar. Här kan du läsa mer om hantering och lagstiftning.

Information om rapportering och betalning av fällavgifter

Rapportering av fällda älgar ska göras inom 14 dagar från det djuret fälls på www.algdata.se, www.viltdata.se eller www.jaktrapport.se.

I vald databas lämnas all data om fällt djur, såsom falldatum, plats, kön, ålder, vikt med mera. Rapport och slutrapport ska lämnas även om ingen älg har fällts.

Slutrapport ska alltid lämnas på www.algdata.se. Det är möjligt att slutrapportera till 2017-02-14.

Vid slutrapport på www.algdata.se genereras automatisk faktura på skärmen med OCR-nummer, för inbetalning av fällavgift.

Fällavgift ska betalas senast två veckor efter jakttidens slut det vill säga 2017-02-14.

Tilldelning för A-licenser och planerad avskjutning inom älgskötselområden

Dessa uppgifter finns att hämta på Älgdata.se under "statistik" en månad innan jaktstart. Välj statistiktyp "Antal fällda älgar med avskjutningsmål".

Jakttider

Jakttiden för oregistrerade områden i Kalmar län, exklusive Ölands älgförvaltningsområde, är 10 oktober – den 14 oktober 2016. Jakttiden för oregistrerade områden inom Ölands älgförvaltningsområde omfattar endast den 10 oktober 2016. Jakt får ske endast efter älgkalv enligt 33§ jaktlagen. Antal kalvar som får fällas är ej reglerat. Fälld kalv rapporteras i Älgdata.se.

Jakttiden för älgskötselområde och licensområde omfattar tiden den 10 oktober 2016 – den 31 januari 2017.  

Fällavgift 2016/17

För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1000 kr, och för årskalv utgår fällavgift med 100 kr.

Varför kostar det att fälla en älg?

Resultat

Resultat och statistik från älgjakten 2015/2016 finns att hämta på Älgdata.se.

 Utvärdering avskjutning ÄSO 2015 16.pdf

Länsstyrelsens roll

  • Beslutar om indelning av länet i älgförvaltningsområden
  • Förordnar ledamöter till älgförvaltningsgrupperna efter förslag från markägare och jägare
  • Registrerar älgskötselsområden och licensområden
  • Fastställer planer och mål
  • Beslutar om arealgräns för licensområde
  • Ansvar för rättssäkerhet och ekonomi