Älgjakt i Kalmar län

På denna sida finns information om älgjakten.

Jakttider

Jakttiden inom älgskötselområden och licensområden i Kalmar län omfattar tiden den 9 oktober 2017 – den 31 januari 2018.

Jakttiden inom oregistrerade områden i Kalmar län, exklusive Ölands älgförvaltningsområde, omfattar tiden den 9 oktober 2017 – den 13 oktober 2017. Jakttiden inom oregistrerade områden inom Ölands älgförvaltningsområde omfattar endast den 9 oktober 2017. Jakt inom oregistrerade områden får endast avse älgkalv. Antal kalvar som får fällas är ej reglerat. Fälld kalv rapporteras i Älgdata.se.

Fällavgifter

För fälld älg jaktåret 2017/2018 utgår fällavgift om 1000 kr för vuxen och 100 kr för årskalv.

Varför kostar det att fälla en älg?

Rapportering och betalning

Rapportering av fällda älgar ska göras inom 14 dagar från det djuret fälls på länsstyrelsernas sida www.algdata.se alternativt www.viltdata.se eller www.jaktrapport.se. I vald databas lämnas all data om fällt djur, såsom falldatum, plats, kön, ålder, vikt med mera.

Slutrapport skall dock alltid lämnas på www.algdata.se. Det är möjligt att slutrapportera till 2018-02-14. För licensområden och älgskötselområden gäller att slutrapport ska lämnas även om ingen älg har fällts. Vid slutrapport genereras en automatisk faktura. Fällavgift ska betalas senast två veckor efter jakttidens slut det vill säga 2018-02-14.

Tilldelning/planerad avskjutning

Meddelande om tilldelning till licensområden skickas ut till licensområdets företrädare senast en månad före jaktstart. Uppgifter om tilldelning till licensområden samt planerad avskjutning inom älgskötselområden finns vidare att hämta på www.algdata.se under "statistik" senast en månad innan jaktstart. Välj statistiktyp/"Antal fällda älgar med avskjutningsmål", målet är lika med tilldelning/planerad avskjutning.

Resultat

Resultat och statistik från förgående års älgjakt finns att hämta via www.algdata.se.