Djur och natur

Orkidéer

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Under rubriken "Djur och natur" har vi samlat information om bland annat växter och djur, skyddad natur, jakt och djurskydd.

 

Vad gjorde Naturenheten under 2015?

Läs om några av de insatser som naturenheten jobbade med under året 2015! Här finns en sammanställning.

 Ekosystemtjänster

Naturens år 2016

Läs mer om temat för Naturens år 2016 genom att klicka på logotypen här.

 Biologiska mångfaldens årtionde 2011-2020

FN har utnämnt 2011 till 2020 till den biologiska mångfaldens årtionde. Läs mer om det långsiktiga arbetet med att säkerställa vår gemensamma livsmiljö som nu startar.
Länk till FN:s hemsida.

Läs mer om länets natur

Naturen i Kalmar län

Upplev Kalmar län

Söksida för sevärda skyddade natur- och kulturmiljöer i Kalmar län

Fakta om länet