Flagga eller fana, ansökan om

Den svenska flaggan har anor från 1550-talet, d v s från slutet av Gustav Vasas tid.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län utdelar varje år flaggor och fanor till enskilda och föreningar/organisationer. Utdelning sker på Nationaldagen 6 juni. Ansökan görs på särskilda blanketter som kan beställas från Länsstyrelsen, eller laddas ned direkt. (öppna sidan så syns länk till blanketten)