Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Din sökning gav 522 träffar
 • Segerstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (1 MB)

 • Sandby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (2 MB)

 • Resmo socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (1 MB)

 • Mörbylånga socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (2 MB)

 • Ås socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (2 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (2 MB)

 • LandsbygdsNytt 2014

  Läs om nyheter, information och rådgivning kring aktuella frågor för landsbygden och i lantbruket. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  LandsbygdsNytt 2014-1

  LandsbygdsNytt 2014-SAMextra

  LandsbygdsNytt 2014-2

 • Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län

  Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att säkra tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

  Planen är tänkt att användas som vägledning för länsstyrelser och kommuner i samband med fysisk planering, tillståndsprövning och andra beslut enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Länets geologiska, hydrolog ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (5 MB)

 • LandsbygdsNytt 2013

  Läs om nyheter, information och rådgivning kring aktuella frågor i lantbruket och för landsbygden. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  LandsbygdsNytt 2013-1

  LandsbygdsNytt 2013-extra SAM-nummer

  LandsbygdsNytt 2013-2

  LandsbygdsNytt 2013-3

  LandsbygdsNytt 2013-4

  LandsbygdsNytt 2013-5

  LandsbygdsNytt 2013-6

 • LandsbygdsNytt 2012

  Läs om nyheter, information och rådgivning kring aktuella frågor i lantbruket och för landsbygden.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  LandsbygdsNytt 2012-1

  LandsbygdsNytt 2012-2

  LandsbygdsNytt 2012-3

  LandsbygdsNytt 2012-4

  LandsbygdsNytt 2012-5

  LandsbygdsNytt 2012-6

 • Översiktsplanering och vattenförvaltning i Kalmar län

  Sammanställning över hur kommunerna i Kalmar län tillämpar miljökvalitetsnormerna för vatten i sin fysiska planering. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Planfrågor

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av Jordtorpsåsområdets vildbifauna

  Huvudsyftet med uppdraget var att genom inventering avslöja värdarten hos korthalsad majbagge Meloe brevicollis i sista lokala förekomstområdet och på basis av denna nya kunskap ange effektiva bevarandeåtgärder till det nationella åtgärdsprogrammet för denna akut hotade (CR), på vildbin parasitiska skalbaggsart. Jordtorpsåsområdet på Öland hyser Sveriges och Fennoskandiens sista kända population ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (2 MB)

  Inventering av Jordtorpsåsområdets vildbifauna (tryckversion) (16 MB)

 • Inventering av dyngbaggar i Kalmar län, fastlandsdelen 2007 och 2009

  De spillningslevande skalbaggarna har en mycket viktig funktion i betesmarker. De är en av de många organismgrupper som står för nedbrytningen av näringsämnen i spillningen och som därmed bidrar till att dessa blir tillgängliga för växterna.

  Många av de spillningslevande skalbaggarna har blivit sällsyntare. Detta beror främst på den stora förändring som skett i betesdriften de senaste hundra å ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

  Inventering av dyngbaggar i Kalmar län, fastlandsdelen 2007 och 2009 (utskriftsversion) (16 MB)

 • Hotade dyngbaggar på Öland

  Under 2009 eftersöktes köldyngbagge Aphodius arenarius (rödlistad som CR), ribbdyngbagge Heptaulacus sus (EN), streckdyngbagge Aphodius merdarius (EN) och fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus (EN) på ett stort antal lokaler på Öland. Arterna ingår i ett åtgärdsprogram för hotade
  arter (Ljungberg 2007). Månhornsbagge Copris lunaris (VU) och humlekortvinge Emus hirtus (EN) som också ingår ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

  Hotade dyngbaggar på Öland. (Utskriftsversion) (47 MB)

 • Regional Bosadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

  Bostadsbyggandet spelar en central roll för länets utveckling. Att erbjuda attraktiva bostäder, gärna i strandnära lägen, ses i många av länets kommuner som näst intill avgörande för att locka nya invånare till Kalmar län.
  Länets befolkning ökade med totalt 458 personer under 2012 men bostadsbyggandet stannade på en blygsam nivå i likhet med övriga Sverige.
  Invandringen från utlandet spelar en ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (831 kB)

  utskriftsversion - Regional bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 - utskriftsversion (7 MB)

 • Verksamhetsplan 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (1 MB)

 • Miljö Naturnytt 2013

  Läs om aktuella händelser på Länsstyrelsens Miljö- och naturavdelning. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Miljö- & Naturnytt 2013:1, digitalt nyhetsbrev

  Miljö- & Naturnytt 2013:2, digitalt nyhetsbrev

  Miljö- & Naturnytt 2013:3, digitalt nyhetsbrev

  Miljö- & naturnytt 2013:4, digitalt nyhetsbrev

 • Årsredovisning 2012

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (2 MB)

 • Elfiske i Kalmar län 2011

  Inom länets miljöövervakning ingår kalkeffektuppföljningen som en viktig del. En mängd provtagningar görs, både kemiska och biologiska för att kontrollera kalkningsverksamheten. En del av den biologiska effektuppföljningen utförs med standardiserat elfiske. Mellan 24-30 september 2011 undersöktes 19 lokaler i olika vattendrag inom ramen för länsstyrelsens kalkeffektuppföljning i Kalmar län. Förut ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Ladda hem (5 MB)

  Bilaga med lokalbeskrivningar (6 MB)

 • Regionala miljömål för Kalmar län 2012

  En översyn av miljömålssystemet, som funnits sedan 1999, har genomförts. Det har inneburit att relativt omfattande förändringar har gjorts. Bland annat har miljömålsstrukturen ändrats och 26 april 2012 togs beslut om preciseringar för miljökvalitetsmålen samt etappmål för några prioriterade områden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda hem (1 MB)