Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Din sökning gav 418 träffar
 • Kiselalger i Kalmar län 2015

  Kiselalger växer på stenar i vattendrag och används allmänt i Europa och världen över som miljöindikatorer för att bedöma vattenkvalitet.

  Undersökningen omfattar lokaler som ingår i såväl den regionala miljöövervakningen och kalkeffektuppföljningen. Syftet är att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och att vara underlag för statusklassning av länets vattenförekomster samt för framtida un ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Kiselalger i Kalmar län 2015 (2 MB)

 • Kiselalger i Kalmar län 2009

  Kiselalger växer på stenar i vattendrag och används allmänt i Europa och världen över som miljöindikatorer för att bedöma vattenkvalitet.

  Undersökningen omfattar lokaler som ingår i såväl
  den regionala miljöövervakningen och kalkeffekt-uppföljningen. Undersökningen är också ett led i arbetet med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kun ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Kiselalger i Kalmar län 2009 (15 MB)

 • Integrationsstrategi för Kalmar län

  Kalmar läns integrationsvision är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande. Ett mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Integrationsstrategi för Kalmar län 2015 (3 MB)

 • Årsredovisning 2015

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2015 (1 MB)

 • Animalieproduktion i Kalmar län - möjligheter och utmaningar

  Animalieproduktionen i Kalmar län har under lång tid utgjort ryggraden i länets jordbruk. De naturgivna förutsättningarna med marker som lämpar sig för foderproduktion, och stora arealer betesmark, har gjort att animalieproduktionen fått stor betydelse i länet. Förutom företagsekonomiska effekter och sysselsättningseffekter, bidrar animalieproduktionen till ett rikt odlingslandskap med stor biolo ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Animalieproduktion i Kalmar län - möjligheter och utmaningar (1 MB)

 • Inventering av stormusslor kring E.ON:s kraftverk i Emån 2015

  I ett samarbetsprojekt mellan E.ON Vattenkraft Sverige AB och Länsstyrelsen i Kalmar län har MS Naturfakta genomfört dykinventering av stormusslor invid kraftverken Blankaström, Högsby, Finsjö övre och Finsjö nedre utmed Emån. Syftet med undersökningarna, som ägde rum i juni 2015, var att få en bild av förekomst och föryngring av stormusslor i anslutning till kraftverkens påverkansområden. I rapp ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Inventering av stormusslor kring EON:s kraftverk i Emån 2015 (2 MB)

 • Källor i Småland och på Öland

  I varje bygd och landskap finns källor, som dels är specifika för bygdens och landskapets natur, dels är förknippade med lokala eller regionala kulturella traditioner. Historiskt har källornas betydelse för människors vattenförsörjning under varierande klimatbetingelser och sedermera lokalisering av bebyggelse varit viktig. Källorna ger därmed en värdefull historisk koppling till dagens samhällss ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-45-kallor-i-Smaland-och-pa-Oland (5 MB)

  Bilaga Jönköpings län (10 MB)

  Bilaga Kalmar län (9 MB)

  Bilaga Kronobergs län (5 MB)

 • Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013

  Rapporten är en sammanställning av stormusselinventeringar
  gjorda i Kalmar län 1986-2013. Hos flodpärlmusslor har beståndens utveckling följts från 1986 fram till 2012 i fem vattendrag i Emåns huvudavrinningsområde, som en del i uppföljningen av kalkningens effekter i länet. I fyra av fem vattendrag har man sedan inventeringens början kunnat se en
  minskning av bestånden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013 (6 MB)

 • Fokus Landsbygd 2016

  Läs om rådgivning, kurser, och aktuella händelser i Länsstyrelsens arbete med naturvård, lantbruksfrågor, djurskydd, jakt & fiske och andra frågor med fokus på landsbygden. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Fokus Landsbygd nr 1:2016

  Fokus Landsbygd nr 2:2016

  Fokus Landsbygd nr 3:2016

  Fokus Landsbygd nr 4:2016

 • Verksamhetsplan 2014

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Verksamhetsplan 2014 (554 kB)

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Verksamhetsplan 2015 (804 kB)

 • Nätprovfiske 2014 - Undersökning av sju sjöar i Kalmar län

  Inom ramen för länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2014 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I sex av de sju provfiskade sjöarna hittades ettåriga mörtar, medan det i en sjö saknades flera årskullar, däribland ettåriga mörtar. I vissa av de sjöar där ettåriga mörtar kunde konstateras, var dock fångsterna marginella vilket innebär att viss försurningspåverkan i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Nätprovfiske 2014 (6 MB)

 • Elprovfiske 2014 - Undersökning av 22 lokaler i Kalmar län

  Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes hösten 2014 standardiserade elprovfisken på 22 lokaler i 14 vattendrag. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag.
  I flertalet fall var förutsättningarna för elfiske goda med norm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Elprovfiske 2014 (4 MB)

 • Bottenfauna 2014 - Undersökning av åtta vattendrag och fem sjölitoraler i Kalmar län

  Årets bottenfaunaundersökning har omfattat åtta lokaler i rinnande vatten och fem lokaler i sjölitoraler. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har bedömningar gjorts ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Bottenfauna 2014 - Undersökning av åtta vattendrag och fem sjölitoraler i Kalmar län (4 MB)

 • Smedby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- oc ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Smedby socken (4 MB)

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  festivaler2014_en_kartlaggning_slutversion (2 MB)

 • Landskap att värna om - gärdesgränser och beten på södra Öland

  Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.

  För att fördjupa kunskapen om odlingslandskapet på södra Öland genomförde Länsstyrelsen under åren 2011-2014 en inventering av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Landskap att värna om - Gärdesgränser och beten på södra Öland (1 MB)

 • Gräsgårds socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gräsgårds socken (1 MB)

 • Gårdby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gårdby socken (1 MB)

 • Hulterstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Hulterstad socken (2 MB)