Lilla Segerstads missionshus

Missionshuset är uppfört av liggande timmer i 1½ våning. På byggnadens södra gavel finns ett skärmtak på stolpar som uppfördes på 1950-talet. Fasaden utgörs av falurött, liggande timmer med vita knutbräder och omfattningar. Flertalet fönster är av fyrluftstyp med en högt placerad tvärpost och en spröjs i de båda nedre bågarna. Byggnaden har ett sadeltak belagt med tvåkupiga betongtakpannor i röd kulör. Missionshuset vilar på en sockel av tuktad sten.

Den f.d. ägaren till Lilla Segerstad, häradshövding Carl Hadar von Mentzer, byggde missionshuset av välvilja.

Ortens syförening höll sina auktioner i missionshuset. Söndagsskola bedrevs redan under tidigt 1900-tal fram till 1920-talet av von Mentzer.

Missionshuset nyttjades för söndagsskole- och julfester fram till 1987.

Byggnaden, omgivande gårdar och marker ägs idag av Jönköpings läns landsting.

Lilla Segerstads missionshus är det enda i länet som inte beklätts med någon form av brädfodring och som ännu används - om än sporadiskt. Det har fått behålla sin fasad av liggande timmer vilket är ovanligt. Det har dessutom en relativt tidstrogen interiör vilket ytterligare förstärker dess kulturhistoriska värden.

 

Bild: Lilla Segerstads missionshus