Stenmagasinet i Ädelfors

Magasinet byggdes i samband med ett stenröjningsprojekt under de svåra nödåren 1868-1869.

Ägaren till Ädelfors bruk satte då igång ett stort arbete för att få åkrarna på bland annat Repperda stenfria. De bästa och jämnaste stenarna valdes ut och kördes med oxspann till byggplatsen.

Magasinet är byggt av gråsten i tre våningar under skifferklätt pyramidtak.

I byggnadens bottenplan fanns ett arkiv, andra och tredje våningarna användes som spannmålsmagasin.

Stenmagasinet har kallats Sveriges vackraste magasinbyggnad. 1999 blev det gruvmuseum.

 

Bild: Stenmagasinet i Ädelfors

Stenmagasinet i Ädelfors, byggt som nödhjälpsarbete 1868-1869. Numera gruvmuseum.