Byggnadsminnen i Jönköpings län

Stenmagasinet i Ädelfors

Byggnadsminnena är de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna i länet. Herrgårdar, ekonomibyggnader, frikyrkorörelsens byggnader och industrier finns representerade.
Länsstyrelsen, och i vissa fall regeringen, beslutar vilka byggnader som ska vara byggnadsminnen. För att bevara dem kan Länsstyrelsen lämna ekonomiskt bidrag, så kallat byggnadsvårdsbidrag.

Här följer några exempel på byggnadsminnen i Jönköpings län:

Eksjö

Eksjö stad - norra stadsdelen, småstadsmiljö med många välbevarade 1600- och 1700-talsgårdar.

Gislaved

Ryggåsstugan, byggd 1710, ett av få bevarade soldattorp i länet.

Gnosjö

Hylténs metallvarufabrik, industri som startade 1874 och idag är museum.
Bårebo missionshus, från 1906.

Jönköping

Gamla Braheskolan, före detta tingshus på Visingsö från 1663.
Gamla Rådhuset, ritades av Erik Dahlberg och invigdes 1696.
Tändsticksmuseet, före detta fabrikslokal från 1848 som numera är museum.
Hallska gården, från början av 1800-talet med många typiska empirdrag.
Rörets elkraftverk, kraftstation för likström som byggdes 1918.
Lyckås herrgård, från 1863, en av arkitekten Åboms vackraste byggnader.
Länsresidenset, från 1886 i nyrenässansstil, är ett statligt byggnadsminne.

Mullsjö

Näs, en välbevarad herrgårdsmiljö med ett unikt porthus från 1600-talet.

Nässjö

Nässjö stadshus, uppfördes 1914, ett typiskt exempel på den tidens monumentalarkitektur.
Knutstorps herrgård, från 1831 med en välbevarad empirstil.
Stenkars kvarn, kvarnmiljö från tidigt 1800-tal.

Tranås

Gripenbergs slott, ett av landets största och äldsta träslott byggt på 1660-talet.
Göberga herrgård, en typisk 1700-talsherrgård.

Vaggeryd

Skillingarydslägren, militär övningsplats med anor från 1400-talet.

Vetlanda

Stenmagasinet i Ädelfors, en vacker magasinbyggnad, uppförd som nödhjälpsarbete 1868-1869.V

Värnamo

Moens gård med grå obehandlade träbyggnader från 1800-talet eller tidigare.