Hylténs metallvarufabrik

Hylténs metallvarufabrik grundades 1874 av Johan Edvard Hyltén på gården Hyltan. Han började sin verksamhet med ett gjuteri och expanderade efter några år med en mekanisk verkstad. Tillverkningen bestod bland annat av selbågar, fotogenlampor och så kallade smålandspungar. 1897 byggde J.E Hyltén en, för den tiden mycket imponerande, fabriksbyggnad. Fabriken som var den första i trakten som drevs med elektricitet, brann ner 1914.

Hyltén lät då, efter ritningar av sonen John Hyltén, uppföra en ny fabriksbyggnad av tegel vid Gåröström.

Under de närmast följande åren tillkom ett antal byggnader med olika funktioner, samtliga rödfärgade träbyggnader:

  • smedja
  • gjuteri
  • maskinverkstad
  • kolbod
  • lager

Verksamheten vid fabriken lades ned 1974. Året därpå köpte Gnosjö kommun hela anläggningen som idag är ett levande industrimuseum och öppet för besökare.

 

Bild: Hylténs metallvarufabrik