Kulturmiljöer vid vatten

 

Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län har sedan år 2004 drivit projekt med kulturmiljöer anknutna till vattendrag. Idag finns fyra projekt med olika inriktningar vilket visar ett ökat engagemang kring länets vattennära forn-, industri- och kulturlämningar.

Kultur Aqua - drivs av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kulturmiljö och vattenförvaltning - drivs i regi av Vattenmyndigheten Södra Östersjöns Vattendistrikt och utförs inom länet av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vattenförvaltning och Kulturmiljö (VaKul) - drivs i regi av Vattenmyndigheten Västerhavets Vattendistrikt och utförs inom länet av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vårda vattendragens kulturarv - regional satsning som drivs i samarbete mellan länen inom Södra Östersjöns Vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt: Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland. Utförs inom länet av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

 Kontakta våra experter

Har du frågor, tips eller kanske en kvarnruin eller en äldre industribyggnad på din mark? Tveka inte att kontakta våra experter i vattenfrågor enligt ovan!