Kulturlandskap

Jönköpings län karakteriseras av ett småskligt, variationsrikt och mosaikartat kulturlandskap, som ligger insprängt i skogslandskapet. Länet är rikt på små gårdar och byar. Här visar vi några exempel på jordbruk som fortfarande bedrivs på ett ålderdomligt sätt.
Åsens by

Aneby kommun

Åsens by, med tre gårdar och ett odlingslandskap karakteristiskt för det småskaliga jordbruket kring 1900.

Gislaveds kommun

Villstad, sockencentrum med fornlämningar och välbevarad bebyggelse från 1700- och 1800-talet samt naturreservat. Det gamla kulturlandskapet bevaras genom traditionellt åkerbruk och bete.

Vetlanda kommun

Högarp, en by med fem gårdar och ett mycket rikt odlingslandskap.