Bredband

Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.
Tangentbord

Om du vill söka stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden finns det stödmöjligheter inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Här kan du läsa mer om stöd till bredband på landsbygden.

På grund av verksamhetsövergång till Region Jönköpings län har hanteringen av stöd till anläggning av kanalisation ändrats. Information om kanalisationsstöd finns hos Region Jönköpings län.